کمیسیون فنی

ماده ۹ ـ وظایف کمیسیون فنی :

۱ ـ هماهنگی برای برگزاری آزمون صلاحیت فنی از متقاضیان پروانه کسب با مجوز سازمان های ذی ربط ( و یا در قالب تفاهم نامه یا توافق نامه با آن ها ) جهت مشاغل فنی.
۲ ـ اظهارنظر در مورد تعیین ابزار فنی و متراژ مورد نیاز جهت اخذ پروانه کسب.
۳ ـ بررسی و اظهارنظر کارشناسی در مورد پرونده های ارجاعی از کمیسیون های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات.
۴ ـ همکاری با اتحادیه در جهت تشکیل بورس کالایی ، روز بازارها و مکان استقرار میادین کالا.
۵ ـ کارشناسی مربوط به نرخ گذاری کالا و خدمات.
۶ ـ اظهارنظر در مورد ساعت کار اصناف و ضوابط ترافیکی برای صدور پروانه کسب.
۷ ـ انجام سایر امور ارجاعی از سوی اتحادیه.

    خانهدرباره ماورودارتباط با ما
    صدور آنلاین بیمه