دستاوردها و اهداف گروه

دستاوردها و اهداف:

این شرکت با هدف ایجاد تحول و ارائه خدمات بیمه ای متفاوت و برتر با رویکردی خدمت محور و تاکید بر گسترش بیمه های زندگی به خانواده صنعت بیمه کشور پیوسته است.

این شرکت با بهره مندی از کادری متخصص و متعهد و ببپرخورداری از حمایت سهامداران عمده با رعایت اصول اخلاق حرفه ای و رویکردی مشتری مدارانه ، نیاز های مشتریان خود را در اولویت قرارداده ، با رهیافت مدیریت راهبردی مبتنی بر مدل های کیفیت و سازمان دانش محور ، درصدد است " آرامش " را به معنای واقعی کلمه به بیمه گذاران خود هدیه دهد.

اهداف شركت در محدوده موضوع اساسنامه به شرح ذيل است :

بخش مشتریان :

ارتقا، رفاه و امنیت خاطر جامعه هدف

شناسایی نیازهای بیمه ایی خاص مشتریان عمده شرکت

افزایش اعتماد به نام شرکت خدمات بیمه ای سپهر ایرانیان و شرکت بیمه کوثر

بخش مالی :

رشد سودآوری و توان مالی شرکت برای انجام تعهدات

افزایش هدفمند حق بیمه تولیدی

کنترل خسارت پرداختی و سرمایه گذاری موفق

بخش یادگیری :

ارتقای توانمندی و بهره وری سرمایه انسانی

    خانهدرباره ماورودارتباط با ما
    صدور آنلاین بیمه