بیمه مسئولیت

خدمات غیر حضوریفرم‌‌های خسارتمراحل پرداخت خسارت بیمه‌های مسئولیت

فرم‌های پیشنهاد

فرم پيشنهاد بيمه مسئوليت مدني كارفرما در مقابل كاركنان تجاری، خدماتی، صنعتی،بازرگانی

فرم پیشنهاد طرح بیمه ودیعه مستاجر

فرم پيشنهاد بيمه مسئوليت مدني كارفرما در مقابل كاركنان ویژه صنعت برق

فرم پيشنهاد بيمه مسئوليت مدني در مقابل اشخاص ثالث

فرم پيشنهاد بيمه مسئوليت حرفه‌ای مهندسین ناظر گاز در قبال مشترکین

پرسشنامه بیمه اسب

پرسشنامه بیمه جامع آسانسور

پرسشنامه بيمه مسئوليت حرفه‌ای مدیران دفاتر خدمات الکترونیک شهر

پرسشنامه بيمه مسئوليت حرفه‌ای مهندسین ناظر، طراح و محاسب ساختمان

پرسشنامه بیمه مسئولیت متصدیان حمل‌ونقل داخلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ بیمه مسئولیت متصدیان حمل‌و‌نقل شرکت‌های حمل‌و‌نقل بین‌المللی جاده‌ای

پرسشنامه بيمه مسئوليت مدني برگزارکنندگان نمایشگاه در قبال اشخاص ثالث

پرسشنامه بيمه مسئوليت مدني تولیدکنندگان و فروشندگان محصول

پرسشنامه بيمه مسئوليت مدني تولیدکننده و پرکننده کپسول‌های اطفاء حریق درقبال استفاده‌کنندگان

پرسشنامه بیمه مسئولیت مدنی جامع شهرداری در قبال شهروندان

پرسشنامه بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای پزشکان

پرسشنامه بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای پیراپزشکان

پرسشنامه بيمه مسئوليت مدني دارندگان ماشین‌آلات کشاورزی، راهسازی و ساختمانی درقبال اشخاص ثالث

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن اﺑﻨﯿﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ

پرسشنامه بيمه مسئوليت مدني شرکت‌های نصب تست سیستم گازسوز خودرو

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪی، ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ، ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺎرﮐﻨﺎن

پرسشنامه بيمه مسئوليت مدني مالکان و نصابان آسانسورپله برقی در قبال استفاده‌کنندگان

پرسشنامه بیمه مسئولیت مدنی مجریان پروژه های ساختمانی در مقابل کارکنان

پرسشنامه بیمه مسئولیت مدنی مجریان پروژه های عمرانی در مقابل کارکنان (طرح جامع)

پرسشنامه بيمه مسئوليت مدني مدیران استخر درقبال استفاده‌کنندگان

پرسشنامه بیمه مسئولیت مدنی مدیران اماکن ورزشی در قبال استفاده کنندگان

پرسشنامه بیمه مسئولیت مدنی مدیران پارکینگ‌های خودرو

پرسشنامه بیمه مسئولیت مدنی مدیران تالارها و رستوران‌ها در قبال استفاده‌کنندگان

پرسشنامه بیمه مسئولیت مدنی مدیران تعمیرگاه‌های خودرو در قبال اشخاص ثالث

پرسشنامه بیمه مسئولیت مدنی مدیران شرکت‌های نصب و نگه‌داری تابلوهای تبلیغاتی در قبال اشخاص ثالث

پرسشنامه بیمه مسئولیت مدنی مدیران شهربازی در قبال استفاده کنندگان

پرسشنامه بیمه مسئولیت مدنی مدیران مراکز آموزشی، فرهنگی در قبال استفاده کنندگان

پرسشنامه بيمه مسئوليت مدني مدیران مراکز نمایشی در قبال استفاده کنندگان

پرسشنامه بيمه مسئوليت مدني مدیران مهدکودک‌ها درقبال کودکان

پرسشنامه بيمه مسئوليت مدني مدیران هتل و واحدهای اقامتی در قبال استفاده‌کنندگان و مسافرین

پرسشنامه بيمه مسئوليت مدني مدیران هیات‌مدیره ساختمان‌های تجاری و مسکونی درقبال اشخاص

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ مدیران و ﻣﺠﺮﯾﺎن اردوهای آموزشی، ورزشی، تفریحی و... در قبال استفاده کنندگان

پرسشنامه بيمه مسئوليت مدني مسئولین فنی بیمارستان‌هاکلینیک‌هادرمانگاه درقبال اشخاص ثالث

پرسشنامه بيمه مسئوليت مدني ناشی از آتش‌سوزی درقبال همسایگان مجاور

پرسشنامه مسئولیت عملیات ساختمانی در مقابل اشخاص ثالث

فرم پیشنهاد ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺠﺮﯾﺎن ﭘﺮوژه‌ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺎرﮐﻨﺎن

 پرسشنامه بیمه مسئولیت مدنی مجریان پروژه های عمرانی در مقابل کارکنان

راهنمای دریافت خسارت بیمه‌نامه مسئولیت

راهنمای دریافت خسارت بیمه‌نامه مسئولیت

 با توجه به اینکه در انواع بیمه‌های مسئولیت، بر اساس قانون بیمه مسئولیت، بیمه‌گذار -که طبق قوانین جاری کشور باید قصور وی محرز شود تا ملزم به جبران خسارت وارد‌شده به دیگران باشد- محدود به شرایط مندرج در بیمه‌نامه، زیر پوشش بیمه قرار می‌گیرد، بنابراین وی موظف است حداقل کارهای زیر را انجام دهد:

الف- فرستادن نامه كتبي به بیمه‌گر مبني بر وقوع حادثه جانی و مالی در زمان مشخص (ادعای خسارت از سوی بیمه‌گذار) حداکثر زمان اعلام خسارت طبق ماده «3/4» شرایط عمومی بیمه‌نامه، پنج تا 15 روز از زمان اطلاع از وقوع خسارت است.

همچنین اعلام خسارت بيمه‌گذار بايد شامل موارد زير باشد:

 • تاريخ اعلام
 • تاريخ حادثه و زمان آن
 • شماره بيمه‌نامه
 • مشخصات زیان‌دیده (تصویر شناسنامه و کارت‌ملی)
 • محل، علت و چگونگی حادثه
 • شرح صدمه وارد‌شده به زیان‌دیده
 • در صورت لزوم، متناسب با نوع بیمه‌نامه، باید اطلاعات کامل‌تری در اختیار واحد خسارت قرار گیرد.

ب- بیمه‌گذار باید مدارک و مستندات مربوط به خسارت را در اختیار بیمه‌گر قرار دهد.

پ- در صورت شکایت زیان‌دیده، بیمه‌گذار باید مدارک مربوط، از جمله برگ ابلاغ شکایت، احضاریه، نظریه پزشکی قانونی، گزارش کارشناس حوادث کار و همچنین رای قطعی دادگاه را بلافاصله به بیمه‌گر ارایه دهد.

ت- چنانچه در روند رسیدگی، به مدارک و مستندات دیگری نیاز باشد، بیمه‌گذار باید نهایت همکاری را با بیمه‌گر صورت دهد و آن مدارک را برای تسریع در پرداخت خسارت در اختیار بیمه‌گر قرار دهد.

ث- بیمه‌گذار باید از سازش با زیان‌دیده بدون اطلاع بیمه‌گر خودداری کند.

ج- بیمه‌گذار باید با کارشناسان اعزامی بیمه‌گر -هنگام بازدید و بررسی خسارت- نهایت همکاری را به‌عمل آورد.

مدارک لازم برای تکمیل پرونده و پرداخت خسارت «هزینههای پزشکی، نقص‌عضو و فوت» در بیمه‌نامه‌های مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان عمرانی، صنعتی، تولیدی و خدماتی

 1. اعلام کتبی حادثه توسط بیمه‌گذار
 2. تصویر برابر اصل شناسنامه و کارت ملی زیان‌دیده
 3. تصویر برابر اصل قرارداد استخدام/گواهی اشتغال/حکم کارگزینی
 4. تصویر برابر اصل لیست تامین اجتماعی در ماه حادثه 
 5. تصویر برابر اصل نسخه‌های پزشکی
 6.  ارایه نامه توسط بیمه‌گذار مبنی بر موافقت با پرداخت هزینه پزشکی در وجه مصدوم که در صورت موافقت نشدن، چک در وجه بیمه‌گذار صادر می‌شود.
 7. در صورت بستری در بیمارستان نیز، مدارک زیر باید ارایه شود:
 • گزارش نخستین مرجع درمانی در زمان حادثه و شرح حال مصدوم (گزارش مراجع قضایی، اورژانس و ...)
 • گزارش بیمارستان در زمان پذیرش مصدوم
 • خلاصه پرونده مصدوم در زمان ترخیص
 • برگ شرح حال بیمار و خلاصه پرونده مصدوم یا برگ شرح عمل بیمار
 • اصل صورت‌حساب بیمارستان و ضمائم آن (نسخه‌ها، عکس، آزمایش و ...)
 • ارایه گواهی خاتمه طول درمان از پزشک معالج

همه مدارک یادشده باید توسط مسئولان بیمارستان یا مراکز درمانی که مصدوم در آن بستری بوده است مهر شود و در صورت امکان، واحد رسیدگی‌کننده به پرونده، این مدارک را از مراکز درمانی مربوط دریافت کند. ضمنا خسارت‌هایی که تاریخ حادثه آن تا 10روز پس از شروع بیمه‌نامه باشد، باید از مراکز درمانی استعلام شود.

مدارک لازم برای دریافت خسارت نقص‌عضو

1 - اعلام حادثه توسط بیمه‌گذار

2 - تصویر برابر اصل شناسنامه و کارت ملی زیان‌دیده

3 - تصویر برابر اصل قرارداد استخدام /گواهی اشتغال/حکم کارگزینی

4 - تصویر برابر اصل لیست تامین اجتماعی در ماه حادثه

5 - تصویر برابر اصل نسخه‌های پزشکی و در صورت بستری در بیمارستان، ارایه مدارک زیر:

1-5 - گزارش نخستین مرجع درمانی در زمان حادثه و شرح حال مصدوم (اورژانس و مراجع قضایی)

2-5 - گزارش بیمارستان در زمان پذیرش مصدوم

3-5 - خلاصه پرونده مصدوم در زمان ترخیص وی

4-5 - برگ شرح حال بیمار و خلاصه پرونده مصدوم یا برگ شرح عمل بیمار

5-5 - ارایه گواهی خاتمه طول درمان از پزشک معالج

نکته: همه مدارک یادشده باید توسط مسئولان بیمارستان یا مراکز درمانی که مصدوم در آن بستری بوده است، مهر شود. در صورت امکان، باید واحد رسیدگی به پرونده، این مدارک را از مراکز درمانی مربوط دریافت کند.

6- اصل صورت‌حساب بیمارستان و ضمائم آن (نسخه‌ها، عکس،آزمایش و ...)

1-6 نظریه پزشک معتمد بیمه‌گر (کارشناس پزشکی قانونی) درخصوص تعیین میزان دیه و ارش نقص‌عضو و صدمه‌های واردشده

2-6 اصل گزارش کارشناس بیمه‌گر و کارشناس حوادث کار (کارشناس رسمی دادگستری) طرف قرارداد با شرکت

3-6 ممکن است در شرایط خاص و بسته به نوع حادثه احتمالی، مدارک دیگری هم برای رسیدگی و پرداخت خسارت لازم باشد که به‌صورت جداگانه اعلام خواهد شد.

4-6 رضایت‌نامه محضری و تحویل چک خسارت به مصدوم (بعد از ارایه گواهی اتمام معالجه، مصدوم به پزشک معتمد معرفی و تعیین درصد می‌شود)

اگر پرونده در مراجع قضایی باشد، مدارک زیر نیز باید ارایه شود

 1. اصل یا تصویر برابر اصل رای قطعی دادگاه
 2. اصل یا تصویر برابر اصل گزارش بازرس اداره کار یا کارشناس رسمی دادگستری
 3. اصل یا تصویر برابر اصل نظریه‌های پزشکی قانونی
 4. اصل یا تصویر برابر اصل گزارش‌های دادگاه (شامل برگه‌های بازجویی، گزارش نیروی انتظامی و ...)
 5. دریافت رضایت‌نامه محضری و تحویل چک خسارت به مصدوم (در صورت نامه کتبی از دادگاه)
 6. نامه اجرای احکام برای واریز مبلغ دیه به حساب دادگستری

نکته: پس از کامل شدن پرونده بر مبنای تاریخ آخرین مدرکی که پرونده را کامل کرده است، بیمه‌گر باید در 30 روز کاری مبلغ خسارت را پرداخت کند.

مدارک لازم برای پرداخت دیه فوت به وراث قانونی

 1. اعلام حادثه بیمه‌گذار
 2. تصویر برابر اصل شناسنامه و کارت ملی زیان‌دیده
 3. تصویر برابر اصل قرارداد استخدام/گواهی اشتغال/حکم کارگزینی
 4. تصویر برابر اصل لیست تامین اجتماعی در ماه حادثه  
 5. تصویر برابر اصل نسخه‌های پزشکی
 6. اصل صورت‌حساب بیمارستان و ضمیمه‌های آن (نسخه‌ها، عکس، آزمایش...)
 7. اصل گزارش کارشناس بیمه‌گر وکارشناس حوادث کار(کارشناس رسمی دادگستری) طرف قرارداد با سرپرستی‌ها
 8. اصل یا تصویر برابر اصل رای قطعی دادگاه (در صورتی که دادگاه مبادرت به صدور رای کرده باشد)
 9. تصویر برابر اصل گزارش نیروی انتظامی و پاسگاه محل
 10. اصل یا تصویر برابر اصل گزارش بازرس اداره کار یا کارشناس رسمی دادگستری
 11. اصل یا تصویر برابر اصل نظریه پزشکی قانونی(شرح معاینه جسد)
 12. اصل یا تصویر برابر اصل رونوشت گزارش‌های دادگاه
 13. اصل یا تصویر برابر اصل گواهی ثبت احوال مبنی بر فوت
 14. اصل یا تصویر برابر اصل برگه انحصار وراثت
 15. اصل یا تصویر برابر اصل برگ قیم‌نامه یا برگ ولایت قهری (درصورت وجود وارث صغیر)
 16. تصویر از تمام صفحه‌های شناسنامه وکارت ملی باطل شده متوفی و تصویر برابر اصل شناسنامه و کارت ملی وراث
 17. تصویر برابر اصل جواز دفن متوفی
 18. در صورت بستری شدن مصدوم در بیمارستان، مدارک زیر باید از سوی بیمه‌گذار ارایه شود:
 • گزارش نخستین مرجع درمانی در زمان حادثه و شرح حال مصدوم
 • گزارش بیمارستان در زمان پذیرش مصدوم
 • خلاصه پرونده مصدوم در زمان ترخیص وی
 • برگ شرح حال بیمار و خلاصه پرونده

نکته: همه مدارک یادشده باید توسط بیمارستان یا مراکز درمانی که مصدوم در آن بستری بوده است مهر شود. در صورت امکان، باید واحد رسیدگی به پرونده، این مدارک را از مراکز درمانی مربوط دریافت کند.

ممکن است در شرایط خاص و بسته به نوع حوادث احتمالی، مدارک دیگری هم برای رسیدگی و پرداخت خسارت لازم باشد.

مدارک لازم برای پرداخت خسارت مالی

 1. تصویر برابر اصل شناسنامه و کارت ملی زیان‌دیده
 2. ادعای خسارت زیان‌دیده (اعلام کتبی خسارت توسط بیمه‌گذار یا نماینده قانونی وی)
 3. صورت‌جلسه بازدید و گزارش ارزیابی خسارت کارشناس و تعیین علت حادثه
 4. تهیه عکس از اموال خسارت‌دیده، گزارش مقدماتی و برآورد اولیه خسارت
 5. تصویر برابر اصل سند مالکیت اموال خسارت‌دیده و تصویر سند مالکیت زیان‌دیده
 6. تصویر برابر اصل گزارش نیروی انتظامی و کارشناس تصادف و آتش‌نشانی در رابطه با خسارت وارد شده به وسایل نقلیه و سایر
 7. نظریه کارشناس خسارت یا کارشناس رسمی دادگستری
 8. اصل یا تصویر برابر اصل رای دادگاه در صورتی‌که شکایتی مطرح شده باشد به همراه گزارش‌های دادگاه

 نحوه رسیدگی و مدارک لازم برای خسارت بیمهنامه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکان

با توجه به اینکه پرداخت خسارت بیمه‌نامه‌های فوق با رای مراجع قضایی یا سازمان پزشکی قانونی صورت می‌گیرد، پس از اعلام خسارت بیمه‌گذار، مدارک زیر لازم است:  

1- ادعای زیان‌دیده و گزارش حادثه بیمه‌گذار

2- نخستین برگه اخطاریه یا احضاریه به همراه گزارش کتبی بیمه‌گذار

3- تصویر بیمه‌نامه صادر شده و استعلام صحت آن

4- تصویر شناسنامه و کارت ملی زیان‌دیده و بیمه‌گذار

5- تصویر برابر اصل مدارک پزشکی (بالینی) زیان‌دیده

6- تصویر برابر اصل رای هیات بدوی نظام پزشکی (برای مشخص شدن درصد قصور پزشک)

7- گواهی تایید تخصص پزشک از نظام پزشکی

8- اصل یا تصویر برابر اصل رای قطعی دادگاه مبنی بر محکومیت بیمه‌گذار

9- اصل نامه اجرای احکام مبنی بر تعیین مبلغ خسارت و اعلام شماره حساب دادگاه

پس از تکمیل مدارک، خسارت در وجه بیمه‌گذار (در صورت پرداخت خسارت توسط بیمه‌گذار و دریافت رضایت‌نامه محضری از زیان‌دیده و استعلام از دادگاه مربوط) یا در وجه دادگاه برای طی مراحل قانونی، پرداخت خواهد شد.

 شرایط و مدارک لازم برای دریافت خسارت بیمه مسئولیت متصدیان حمل‌ونقل داخلی

رسیدگی به فرایند خسارت، مستلزم تکمیل مدارک توسط بیمه‌گذار و تحویل به بیمه‌گر است.

برخی از مدارک درخواستی عبارتند از:

 1. اصل یا تصویر برابر اصل کروکی پلیس راهور و گزارش نیروی انتظامی
 2. اصل بارنامه، شامل دو نسخه راننده و گیرنده کالا
 3. تصویر مدارک راننده (گواهینامه، کارت خودرو، کارت ملی، صورت‌حساب، بیمه‌نامه شخص‌ثالث، کارت سلامت)
 4. اصل برگ باسکول قبل و بعد حادثه
 5. اصل فاکتور هزینه‌های انجام شده
 6. اصل حواله بارگیری
 7. لیست بسته‌بندی

شرایط و مدارک لازم برای دریافت خسارت بیمه اسب

 1. اعلام خسارت حداکثر ظرف مدت پنج روز پس از وقوع حادثه 
 2. تصویر شناسنامه یا پاسپورت اسب 
 3. اعلام نام و شماره تماس مسئول نگهداری اسب 
 4. گزارش دامپزشک معالج اسب در درمان‌های انجام شده 
 5. تهیه عکس یا فیلم یا هر دو از زوایای مختلف به‌طوری‌ که پلاک دام قابل رویت باشد
 6. فیلم کالبد شکافی اسب 
 7. گزارش مقام انتظامی و کروکی در صورتی که نقض‌عضو یا تلف در حمل‌ونقل اسب اتفاق افتاده باشد
 8. گزارش و کلیشه سونوگرافی و رادیولوژی برای تعیین میزان نقص‌عضو احتمالی 
 9. تصویر کارت‌ملی و شناسنامه مالک اسب (بیمه‌گذار)
راهنمای خرید بیمه‌نامه مسئولیت

راهنمای خرید بیمه‌نامه مسئولیت

متقاضیان برای تهیه بیمه‌نامه‌های مسئولیت می‌توانند با مراجعه به واحدهای صدور (سرپرستی‌ها، شعب، نمایندگی‌ها و کارگزاری‌ها) و پر کردن فرم پیشنهاد، بیمه‌نامه مد نظر خود را با پوشش‌های دلخواه بخرند. کارشناسان شرکت بر اساس اطلاعات فرم پیشنهاد، نرخ و شرایط شرکت را برای صدور آن بیمه‌نامه در اختیار بیمه‌گذار قرار می‌دهند و در صورت تایید بیمه‌گذار، آن را صادر خواهند کرد.

مدارک لازم برای بیمه‌نامه کارفرما در قبال کارکنان

صنعتی، خدماتی و بازرگانی:

 • فرم پیشنهاد تکمیل‌شده با مهر و امضای بیمه‌گذار

ساختمانی:

 • فرم پیشنهاد تکمیل‌شده با مهر و امضای بیمه‌گذار
 • پروانه یا جواز ساخت که در آن متراژ ساختمان مشخص شده باشد

عمرانی:

 • فرم پیشنهاد تکمیل‌شده با مهر و امضای بیمه‌گذار
 • قرارداد پیمان مربوط به پروژه

 مدارک لازم برای بیمه‌نامه مسئولیت حرفه‌ای

مسئولیت حرفه‌ای پزشکان

 • فرم پیشنهاد تکمیل‌شده با مهر و امضای بیمه‌گذار
 • مدرک تحصیلی مرتبط با فعالیت بیمه‌شده
 • کارت نظام پزشکی

مسئولیت حرفه‌ای پیراپزشکان

 • فرم پیشنهاد تکمیل‌شده با مهر و امضای بیمه‌گذار
 • مدرک تحصیلی یا گواهی دوره‌های گذرانده‌شده در زمینه فعالیت بیمه‌گذار

مسئولیت حرفه‌ای مهندسان ناظر، مشاور و طراح

 • فرم پیشنهاد تکمیل‌شده با مهر و امضای بیمه‌گذار
 • مدارک مربوط به سازمان نظام مهندسی در رابطه با رتبه و درجه‌بندی شرکت مهندسی

مسئولیت حرفه‌ای مدیران اماکن و مجموعه‌های ورزشی

 • فرم پیشنهاد تکمیل‌شده با مهر و امضای بیمه‌گذار
 • پروانه کار یا جواز فعالیت در رشته‌های ورزشی مربوط

مسئولیت حرفه‌ای مدیران مراکز آموزشی

 • فرم پیشنهاد تکمیل‌شده با مهر و امضای بیمه‌گذار
 • پروانه کار یا جواز فعالیت
 • ارایه استاندارد دستگاه‌های موجود در آموزشگاه برای آموزش‌های عملی

مسئولیت حرفه‌ای مدیران پارکینگ

 • فرم پیشنهاد تکمیل‌شده با مهر و امضای بیمه‌گذار
 • ارایه پروانه یا مجوز پارکینگ‌های عمومی

مسئول فنی بیمارستان، درمانگاه و داروخانه

 • فرم پیشنهاد تکمیل‌شده با مهر و امضای بیمه‌گذار

مسئولیت حرفه‌ای مدیران و ناجیان استخر

 • فرم پیشنهاد تکمیل‌شده با مهر و امضای بیمه‌گذار
 • مدارک مربوط به کارت نجات‌غریق (برای بیمه‌نامه ناجیان غریق)

بیمه‌نامه مسئولیت آسانسور

 • فرم پیشنهاد تکمیل‌شده با مهر و امضای بیمه‌گذار
 • گواهی استاندارد یا گواهی بازدید دوره‌ای آسانسور

مسئولیت حرفه‌ای مدیران شهربازی

 • فرم پیشنهاد تکمیل‌شده با مهر و امضای بیمه‌گذار
 • ارائه گواهی استاندارد وسایل بازی موجود در شهربازی

مسئولیت هتل‌ها و مراکز اقامتی

 • فرم پیشنهاد تکمیل‌شده با مهر و امضای بیمه‌گذار
 • ارایه مجوزهای مربوط به هتل‌داری

مسئولیت حرفه‌ای مدیران مهدکودک

 • فرم پیشنهاد تکمیل‌شده با مهر و امضای بیمه‌گذار
 • مجوزهای لازم از آموزش و پرورش یا سازمان بهزیستی
 • لیست اسامی کودکانی که در مهد نگهداری می‌شوند

مسئولیت حرفه‌ای مدیران تورهای زیارتی و تفریحی

 • فرم پیشنهاد تکمیل‌شده با مهر و امضای بیمه‌گذار
 • ارایه مجوزهای لازم برای برگزاری و اجرای تورهای تفریحی و زیارتی
 • لیست افراد شرکت‌کننده در تور و مبدا و مقصد آن

مسئولیت متصدیان حمل‌ونقل داخلی

 • دریافت فرم‌های سنجش ریسک و درخواست (پیشنهاد) بیمه‌نامه
 • دریافت و ارسال فرم‌های تکمیل‌شده به واحد فروش
 • اعلام حق‌بیمه به متقاضی
 • امضای توافقنامه با بیمه‌گر

 شرایط دریافت تخفیف 

چنانچه بیمه‌گذاری از محل بیمه‌نامه مسئولیت خود خسارتی دریافت نکند، به ازای نداشتن خسارت در هر یک‌سال کامل شمسی، می‌تواند هنگام تمدید بیمه‌نامه از تخفیف نداشتن خسارت استفاده کند. میزان این تخفیف در برخی از رشته‌های پرکاربرد بدین شرح است:

در رشته‌های «مسئولیت مدنی مجریان پروژه‌های عمرانی در برابر کارکنان»، «مسئولیت مدنی کارفرمایان واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی در برابر کارکنان» و «مسئولیت مدنی سازندگان ابنیه در برابر کارکنان ساختمانی»، تخفیف نداشتن خسارت در سال اول تمدید 10درصد، در سال دوم 15درصد و در سال سوم و بالاتر 20 درصد خواهد بود.

در رشته‌های «مسئولیت حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکان»، تخفیف نداشتن خسارت در سال اول تمدید پنج‌درصد خواهد بود که در هریک از سال‌های بعد نیز پنج‌‌درصد دیگر به آن اضافه می‌شود، اما از 20درصد تجاوز نخواهد کرد.

راهنمای خرید بیمه‌نامه اسب 

اسبی که حداقل سه ماه و حداکثر 18 ساله باشد را می‌توان بیمه کرد و مدت بیمه‌نامه نیز معمولا یک‌سال است، اما با درخواست بیمه‌گذار از 6 تا 12 ماه هم صادر می‌شود.

برای صدور بیمه‌نامه اسب، پس از تکمیل فرم پیشنهاد و پس از تهیه و تایید گزارش بازدید و ارزیابی توسط کارشناس معتمد شرکت، برای اعلام نرخ و شرایط اقدام می‌شود.

برای شناسایی اسب نیز، علاوه بر شناسنامه یا پاسپورت و میکروچیپ کارگذاشته شده در بدن حیوان، مشخصه‌های ظاهری آن از جمله رنگ‌مو و یال، جنسیت، رنگ سم، علامت داغی، سلامت جسمانی اسب و غیره نیز در بازدید اولیه کارشناس دامپزشک معتمد شرکت بیمه بررسی می‌شود.

مدارک لازم برای خرید این بیمه نامه عبارتند از: 

 • تکمیل فرم پیشنهاد بیمه‌نامه اسب
 • تصویر شناسنامه یا پاسپورت اسب 
 • تصویر برگ میکروچیپ صادره از فدراسیون سوارکاری
 • برای بیمه کردن کره‌هایی با سن سه‌ماه تا یک‌سال، با توجه به آماده نبودن شناسنامه، گواهی اداره کل سوارکاری و پرورش اسب و عکس کره برای صدور بیمه‌نامه الزامیست .

تخفیف‌های گروهی

به منظور دریافت تخفیف گروهی، بايد حداقل 50درصد به‌علاوه یک اسب از کل اسب‌های یک باشگاه، برای صدور بیمه‌نامه به شرکت بیمه کوثر معرفی شود؛ در غير اين‌صورت، برای گروه‌هاي كمتر از پنج راس، نرخ حق‌بيمه اعمالي برابر با شرایط عادی شرکت خواهد بود.

تخفیف گروهی بر مبنای تعداد اسب‌های بیمه شده به شرح زیر است:

 • بین 5 تا 10 راس اسب: پنج‌درصد مبلغ حق‌بیمه
 • بین 10 تا 20 راس اسب: 10درصد مبلغ حق‌بیمه
 • بین 21 تا 30 راس اسب: 15درصد مبلغ حق‌بیمه
 • از 30 راس بیشتر: حداکثر 20درصد مبلغ حق‌بیمه
بیمه‌نامه مسئولیت متصدیان حمل‌ونقل داخلی

بیمه‌نامه مسئولیت متصدیان حمل‌ونقل داخلی

شرکت‌ها و موسسه‌های حمل‌ونقل داخلی، براساس قانون تجارت و سایر مقررات مربوط، موظفند محموله‌هایی را که توسط ارسال‌کنندگان یا صاحبان کالا برای حمل به مقاصد مدنظر به آن‌ها واگذار می‌شود، صحیح و سالم به مقصد برسانند. با بیمه مسئولیت متصدیان حمل‌ونقل داخلی، شرکت‌ها و مؤسسه‌های حمل‌ونقل می‌توانند مسئولیت ناشی از خسارت‌ به محموله‌های خود را به شرکت بیمه‌گر واگذار کنند.

خطرهای تحت‌پوشش

بیمه‌گر طبق شرایط این قرارداد و مشروط به انجام وظایف و تعهدهای بیمه‌گذار، متعهد به جبران خسارت‌هایی است که در نتیجه وقوع حوادث زیر به محموله‌ها وارد ‌می‌شود.

 1. تصادف، واژگونی و سقوط وسیله حمل یا برخورد با سایر اشیا اعم از ثابت یا متحرک
 2. پرتاب شدن محموله از روی وسیله حمل
 3. آتش‌سوزی یا انفجار وسیله حمل
 4. سرقت کلی محموله با وسیله حمل
بیمه‌نامه اسب

بیمه‌نامه اسب

این بیمه‌نامه، مالکان اسب را در بروز هزینه‌های احتمالی سنگین برای اسب حمایت می‌کند. خدمات بیمه اسب شامل هزینه‌های معمول نگهداری اسب مثل تغذیه، نگهداری و مانند این‌ها نمی‌شود، بلکه در حوادث غیرمترقبه و هزینه‌های غیرمعمول به کمک به مالکان اسب می‌آید.

مسئولیت مدنی بیمه‌گذار در جبران صدمه جانی (نقص‌عضو و تلف شدن) اسب‌های تحت تملک، شامل همه اسب‌های مسابقه در رشته‌های مختلف ورزشی، زیبایی، رده‌های خونی حایز اهمیت و کره داخل رحم، مشمول پوشش این بیمه‌نامه‌ است و برای همه انواع یادشده می‌توان بیمه‌نامه اسب صادر کرد.

متقاضی این بیمه‌نامه می‌تواند اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی از جمله باشگاه‌های سواركاری، هیئت‌های سواركاری، ادارات تربیت‌بدنی باشد. بازارهای هدف و متقاضیان این بیمه‌نامه نیز، همه باشگاه‌های اسب‌سواری و مالکان اسب در سراسر کشور هستند.

خطرهای تحت‌پوشش

 1. تلف ناشی از بیماری
 2. تلف و نقص‌عضو ناشی از حادثه
 3. تلف و نقص‌عضو بر اثر حمل‌ونقل
 4. تلف ناشی از زایمان و سخت‌زایی بدون دریافت حق‌بیمه اضافی (برای اسب‌های مادیان)

پوشش‌های فرعی

 1. سخت‌زایی با نظر کارشناس معتمد شرکت
 2. کره داخل رحم در هنگام تولد به‌تنهایی
بیمه‌نامه مسئولیت ترانزیت کالای داخلی و خارجی

بیمه‌نامه مسئولیت ترانزیت کالای داخلی و خارجی

این نوع بیمه‌نامه، مسئولیت تامین تعهد شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی در قبال گمرک، بابت حقوق ورودی و خروجی که برعهده بیمه‌گذار است و توسط وی نزد بیمه‌گر بیمه می‌شود را تحت‌پوشش قرار می‌دهد.

بیمه‌نامه مسئولیت قراردادی

بیمه‌نامه مسئولیت قراردادی

اگر در حین اجرای قراردادی، یکی از طرفین به علت تخلف از مفاد قرارداد (انجام ندادن تعهد یا انجام ناقص آن) باعث زیان طرف دیگر شود، مسئولیت قراردادی برای وی محقق می‌شود که موظف است زیان پیش‌آمده را جبران کند. رشته بیمه مسئولیت قراردادی، خسارت‌های مالی فعالیت‌هایی از این دست را جبران می‌کند.

مهمترین انواع بیمه‌نامه مسئولیت قراردادی

 1. بيمه‌‌نامه مسئوليت شرکت‌های متصدی حمل‌ونقل
 2. بيمه‌نامه مسئوليت مدني شركت‌هاي حمل‌ونقل بين‌المللي كالا از طريق جاده (C.M.R)
 3. بيمه‌نامه مسئوليت مدني شركت‌هاي حمل‌ونقل بين‌المللي كالا براساس شرايط بارنامه‌هاي فياتا (ف.بي.آي)
 4. بيمه‌نامه مسئوليت مدني متصديان حمل‌ونقل هوایی (داخلي-بین‌المللی)
بیمه‌نامه اعتباری

بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی، کارخانجات و شرکت‌ها با توجه به شرایط مختلف، کالا یا محصول خود را به‌صورت اقساطی می‌فروشند. بیمه نامه اعتباری آنان را در برابر خطر وصول نشدن مطالبه‌های مربوط به فروش اقساطی زیر پوشش قرار می‌گیرد.

 
بیمه‌نامه مسئولیت مدنی تولیدکنندگان کالا، تضمین کیفیت محصول و خسارت‌های تبعی آن

بیمه‌نامه مسئولیت مدنی تولیدکنندگان کالا، تضمین کیفیت محصول و خسارت‌های تبعی آن

به موجب این بیمه‌نامه، خسارت‌های جانی یا مالی وارد بر مصرف‌كنندگان و اشخاص ثالث که ناشی از كیفیت نامطلوب كالای تولید و عرضه‌شده توسط تولید‌كننده باشد، جبران می‌شود. خسارت‌های وارد‌شده به خود كالا نیز در این بیمه نامه تحت‌پوشش است. این بیمه‌نامه مخصوص تولیدكنندگان كالاست و محصول‌های غذایی، شیمیایی، دارویی و بهداشتی تحت‌پوشش قرار نمی‌گیرد.

انواع بیمه‌های مسئولیت تولیدکنندگان کالا، ‌کیفیت محصول و خسارت‌های ناشی از آن

 1. بیمه مسئولیت تولیدكنندگان عایق‌های رطوبتی
 2. بیمه مسئولیت تولیدكنندگان كپسول‌های آتش‌نشانی
 3. بیمه مسئولیت تولیدكنندگان دستگاه‌های فیزیوتراپی
 4. بیمه مسئولیت تولیدكنندگان جرثقیل‌های سقفی
 5. بیمه مسئولیت تولیدكنندگان لوله‌های آب‌رسانی (P.V.C)، شبكه‌های آبیاری و ...
بیمه‌نامه مسئولیت مدنی حرفه‌ای

بیمه‌نامه مسئولیت مدنی حرفه‌ای

در این بیمه‌نامه، مسئولیت قانونی صاحبان حرفه در قبال كسانی كه در رابطه با حرفه آن‌ها دچار خسارت جانی یا مالی شده‌اند، تحت‌پوشش قرار می‌گیرد. هر فرد بنابر شغل و حرفه خود ممكن است، به صورت ناخواسته، خسارت جانی یا مالی به افراد مرتبط با حرفه خود وارد کند. بیمه‌های مسئولیت حرفه‌ای، ضامن جبران خسارت‌های ناشی از شغل و حرفه افراد به دیگران است.

انواع بیمه‌های مسئولیت حرفه‌ای

 • بیمه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان
 • بیمه مسئولیت حرفه‌ای پیراپزشکان
 • بیمه مسئولیت حرفه‌ای مهندسان ناظر و مشاور و طراح و محاسب در قبال کارکنان و اشخاص ثالث
 • بیمه مسئولیت حرفه‌ای مدیران اماکن و مجموعه‌های ورزشی در قبال استفاده‌کنندگان
 • بیمه مسئولیت حرفه‌ای مدیران مراکز آموزشی
 • بیمه مسئولیت حرفه‌ای نمایندگان بیمه
 • بیمه مسئولیت حرفه‌ای مدیران پارکینگ‌های عمومی و خصوصی خودرو در قبال اشخاص ثالث
 • بیمه مسئولیت حرفه‌ای مسئولان فنی بیمارستان در قبال بیماران و مراجعان
 • بیمه مسئولیت مدنی شركت‌های نصب یا تست سیستم گازسوز خودرو در قبال اشخاص ثالث
 • بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای مسئول فنی داروخانه در قبال مراجعان
 • بیمه مسئولیت حرفه‌ای مدیران و ناجیان استخر در قبال استفاده‌کنندگان
 • بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای نصابان و تعمیرکاران آسانسور در قبال استفاده‌کنندگان و اشخاص ثالث
 • بیمه مسئولیت حرفه‌ای مدیران شهربازی در قبال استفاده‌کنندگان
 • بیمه مسئولیت حرفه‌ای مدیران هتل‌ها و واحد‌های اقامتی
 • بیمه مسئولیت حرفه‌ای مدیران مهدکودک‌ها در قبال استفاده‌کنندگان
 • بیمه مسئولیت حرفه‌ای مدیران سینماها و سالن‌های نمایش در قبال تماشاچیان و اشخاص ثالث
 • بیمه مسئولیت حرفه‌ای مدیران رستوران‌ها در قبال اشخاص ثالث
 • بیمه مسئولیت حرفه‌ای مدیران اردوها و تورهای زیارتی و تفریحی در قبال استفاده‌کنندگان
بیمه‌نامه مسئولیت عمومی

بیمه‌نامه مسئولیت عمومی

گاهی‌ در طول‌ انجام‌ هر کاری از جمله فعالیت‌های شغلی، عملیات‌ ساختمانی‌، حمل بار و غیره بر اثر تصادف، بی‌احتیاطی، آتش‌سوزی یا دیگر عوامل، خسارت‌ مالی‌ و صدمه‌ جانی‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌ وارد می‌شود. در این شرایط طبق قانون، مالک ساختمان، صاحب‌كار، پیمانكار یا كاركنان و اشخاص، مسئول‌ جبران‌ غرامت‌ واردشده‌ خواهند بود. با خرید این‌ بیمه‌نامه، مسئولیت بیمه‌گذار در قبال‌ اشخاص‌ ثالث‌ تحت‌‌پوشش‌ قرار می‌گیرد و غرامت‌ فوت‌ و نقص‌عضو، طبق‌ رای‌ مراجع‌ ذی‌صلاح‌، قابل‌پرداخت‌ خواهد بود.

انواع پوشش‌های بیمه‌ای در این گروه

بسیاری از فعالیت‌ها و خطرهای احتمالی ناظر به آن، در قالب بیمه‌نامه‌های مسئولیت عمومی متناسب با آن شغل تحت پوشش قرار می‌گیرد تا دغدغه بسیاری از صاحبان مشاغل کاهش یابد. برخی از مهمترین و متداول‌ترین پوشش‌های این گروه بیمه‌ای عبارتند از:

 • بیمه مسئولیت مدنی‌ در قبال‌ اشخاص‌ ثالث‌ ناشی ‌از عملیات‌ ساختمانی‌- عمرانی
 • بیمه مسئولیت آتش‌سوزی در قبال همسایگان
 • بیمه مسئولیت جامع شهرداری در قبال شهروندان
 • بیمه مسئولیت مدنی نصابان تابلوهای تبلیغاتی در قبال اشخاص ثالث
 • بیمه مسئولیت شکارچیان و محیط‌بانان در قبال اشخاص ثالث
 • بیمه مسئولیت مدنی دارندگان ماشین‌های ساختمانی و کارگاهی در قبال اشخاص ثالث
 • بیمه مسئولیت مدنی مالکان آسانسور در قبال استفاده‌کنندگان و اشخاص ثالث
 • بیمه مسئولیت پارکینگ‌های عمومی و خصوصی خودرو در قبال اشخاص ثالث
 • بیمه مسئولیت نگهبان‌های مسلح بانک‌ها در قبال اشخاص ثالث
بیمه‌نامه مسئولیت كارفرما در مقابل كاركنان

بیمه‌نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

این نوع بیمه‌نامه مسئولیت‌های قانونی کارفرما را در مقابل کارکنان در جریان کار و در صورت وقوع حوادث کارگاهی تحت‌پوشش قرار می‌دهد و خسارت‌های جانی را جبران می‌کند؛ بدین معنی که چنانچه در جریان انجام کار در محل کار و در اثر حادثه، به کارکنان بیمه‌گذار خسارت بدنی وارد شود و مسئولیت بیمه‌گذار در این ارتباط برای بیمه‌گر محرز باشد، خسارت واردشده در حدود مقررات و شرایط بیمه‌نامه پرداخت می‌شود. منظور از جبران خسارت بدنی، پرداخت هزینه‌های پزشکی و غرامت نقص‌عضو و فوت کارکنان است.

انواع بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

 1. بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارگران ویژه پروژه‌های ساختمانی
 2. بیمه‌ کارفرما در قبال کارگران ویژه پروژه‌های عمرانی
 3. بیمه‌ کارفرما در قبال کارگران ویژه پروژه‌های تجاری، خدماتی، صنعتی و بازرگانی

پوشش‌های بیمه‌نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

الف- پوشش‌های اصلی یا اجباری که شامل غرامت فوت و نقص‌عضو و هزینه‌های پزشکی است

ب- پوشش‌های فرعی (کلوزهای اختیاری) که عبارتند از:

 • پوشش اماکن وابسته به کارگاه مانند رستوران، نمازخانه و غیره: به موجب این پوشش با رعایت شرایط بیمه‌نامه، مسئولیت بیمه‌گذار در مقابل غرامت فوت و صدمه‌ جسمانی و هزینه‌های پزشکی وارد به کارکنان در اماکن وابسته به کارگاه از قبیل رستوران، حمام، سالن ورزش و محل اقامت -یا اقامتگاهی که به‌صورت موقت توسط کارفرما در اختیار کارکنان قرار می‌گیرد- تحت‌پوشش خواهد بود. البته غرامت فوت ناشی از استفاده وسایل حرارتی و گرمازای غیراستاندارد یا نصب غیراستاندارد در اماکن وابسته تحت‌پوشش نیست. تعهد بیمه‌گر در چهارچوب مبالغ مندرج در جدول تعهدات بیمه‌نامه مشخص می‌شود.
 • پوشش خسارت‌های ناشی از اهمال و قصور غیرعمدی کارکنان به یکدیگر: با این پوشش و با رعایت شرایط بیمه‌نامه، خسارت‌های مربوط به صدمه جانی و بدنی ناشی از قصور، اشتباه یا اهمال غیرعمدی هر یک از کارکنان به سایر کارکنان ناشی از حوادث حین کار و در محدوده زمانی و مکانی کارگاه یا پروژه با رعایت شرایط و استثنائات مندرج در بیمه‌نامه تحت‌پوشش قرار می‌گیرد.

تبصره 1: میزان قصور شخص زیان‌دیده مستثنی است.

تبصره 2: خسارت وارد به اشخاص ثالث مستثنی است.

تبصره 3: قصور کارکنان پیمانکار به سایر کارکنان در صورت دریافت پوشش «مسئولیت پیمانکاران اصلی و فرعی» تحت‌پوشش خواهد بود.

 • پوشش بیمه‌ای حوادث نقلیه موتوری به‌طور کامل: این پوشش، مسئولیت بیمه‌گذار را در مقابل غرامت فوت و صدمه جسمانی و هزینه‌های پزشکی وارد به کارکنان (اعم از سرنشین، راننده و سایر کارکنان بیمه‌گذار) ناشی از حوادث تصادف وسایل نقلیه موتوری خارج از محدوده مکانی فعالیت بیمه‌گذار (خارج از کارگاه) و در محدوده کشور جمهوری اسلامی ایران (به شرط دریافت پوشش بیمه‌ای برای ماموریت‌های خارج از کارگاه) و خسارت‌های وارد به کارکنان ناشی از ماشین‌آلات راه‌سازی، ساختمانی، صنعتی، کشاورزی و لیفتراک در محدوده مکانی و زمانی فعالیت بیمه‌گذار (محیط کارگاه) و با رعایت شرایط زیر جبران می‌کند:
 1. در صورتی که وسیله نقلیه عامل حادثه متعلق یا در اختیار بیمه‌گذار و دارای بیمه‌نامه شخص‌ثالث باشد، تعهدات بیمه‌گر محدود به مازاد تعهدات بیمه‌نامه یادشده است و در نبود بیمه‌نامه شخص‌ثالث نیز چنانچه قصور بیمه‌گذار اثبات شده باشد، جبران خسارت در تعهد بیمه‌گر است.
 2. همچنین، در صورتی که وسیله نقلیه عامل حادثه متعلق یا در اختیار بیمه‌گذار نباشد، خسارت ‌باید از محل بیمه‌نامه شخص‌ثالث مقصر حادثه جبران شود و در نبود بیمه‌نامه شخص‌ثالث، در صورت اثبات قصور بیمه‌گذار، خسارت در تعهد بیمه‌گر است. در این‌ صورت، پس از پرداخت خسارت توسط بیمه‌گر، همه حقوق بیمه‌گذار و زیان‌دیده در قبال مقصر حادثه (به‌استثنای کارکنان بیمه‌گذار) به بیمه‌گر منتقل می‌شود.
 3. چنانچه بیمه‌نامه شخص‌ثالث مقصر حادثه دارای حداقل پوشش باشد، بیمه‌گر خسارت مازاد بر ثالث را پرداخت می‌کند، در این‌ صورت پس از پرداخت خسارت توسط بیمه‌گر، همه حقوق بیمه‌گذار و زیان‌دیده در قبال مقصر حادثه (به‌استثنای کارکنان بیمه‌گذار) و تا سقف خسارت پرداخت شده به بیمه‌گر منتقل می‌شود.
 4. بیمه‌گذار موظف است از هر عملی که دعوی بیمه‌گر را به زیان مسئول خسارت دچار اشکال می‌کند، خودداری کند.

در این پوشش به موارد زیر خسارت تعلق نمی‌گیرد:

 1. خسارت وارد به راننده فاقد گواهینامه مرتبط با وسیله نقلیه عامل حادثه
 2. خسارت ناشی از نداشتن گواهینامه مرتبط
 3. خسارت ناشی از حوادث نقلیه موتوری هوایی، دریایی و ریلی
 • پوشش بیمه‌ای مسئولیت پیمانکاران اصلی و فرعی: به‌موجب این پوشش با رعایت شرایط بیمه‌نامه، مسئولیت پیمانکاران اصلی و فرعی که بر اساس قرارداد منعقدشده، بخش یا بخش‌هایی از اجرای پروژه را برعهده دارند، در مقابل غرامت فوت، صدمه جسمانی و هزینه‌های پزشکی وارد بر کارکنان خود (براساس شرایط بیمه‌نامه) به‌شرط آنکه تعداد نیروی کار پیمانکاران اصلی و فرعی به ضریب نیروی محاسبه شده اضافه و حق‌بیمه افراد اضافی دریافت گردد، بیمه می‌شود.
 • پوشش بیمه‌ای مسئولیت مهندسان ناظر، مشاور، طراح و مجری: مسئولیت مهندسان ناظر، مشاور، طراح، محاسب و مجری در مقابل غرامت فوت و صدمه جسمانی و هزینه‌های پزشکی وارد برکارکنان براساس شرایط بیمه‌نامه با این الحاقی تا میزان تعهدات بیمه‌گر که در بیمه‌نامه مشخص است، زیر پوشش قرار می‌گیرد.
 • پوشش بیمه‌ای پرداخت خسارت بدون رای دادگاه: با وجود این پوشش، در صورت احراز مسئولیت بیمه‌گذار توسط مراجع ذی‌صلاح یا کارشناسان تاییدشده بیمه‌گر، غرامت ناشی از صدمه‌های جسمانی کارکنان که بر اثر حوادث کار و فقط در محدوده محل کار ایجاد شده باشد، بدون رای دادگاه و با شرایط زیر جبران می‌شود:
 1. غرامت فوت بر اساس سقف تعهد بیمه‌گر (مندرج در بیمه‌نامه) یا معادل ریالی ارزان‌ترین نوع دیه رایج (هر کدام که کمتر باشد) محاسبه و پرداخت می‌شود.
 2. غرامت صدمه بدنی برمبنای درصدهای مشخص شده با نظر پزشک معتمد بیمه‌گر و اعمال آن به مبلغ تعهد بیمه‌گر (مندرج در بیمه‌نامه) یا معادل ریالی ارزان‌ترین نوع دیه رایج (هر کدام که کمتر باشد) محاسبه و پرداخت می‌شود.
 3. در صورت اختلاف، گروهی متشکل از پزشک منتخب بیمه‌گر، پزشک منتخب بیمه‌گذار و یک نفر پزشک دیگر به انتخاب پزشکان یادشده موضوع را بررسی می‌کنند که نظر اکثریت اعضای کمیسیون برای طرفین اجرایی خواهد بود و بیمه‌گر هیچگونه مسئولیتی مازاد بر نظر کمیسیون فوق نخواهد داشت.
 • پوشش بیمه‌ای پرداخت هزینه پزشکی بدون اعمال تعرفه: با رعایت شرایط بیمه‌نامه، هزینه‌های پزشکی تحت‌پوشش بیمه‌نامه، از محل این پوشش اضافی، بدون اعمال تعرفه (درحد متعارف و همطراز) پرداخت می‌شود.
 • پوشش بیمه‌ای مطالبات سازمان تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی: با خرید این پوشش و پرداخت حق‌بیمه اضافی، مطالبات سازمان خدمات درمانی یا سازمان تامین اجتماعی از بیمه‌گذار بابت هزینه‌های مربوط به معالجه، غرامت، مستمری و غیره ناشی از فوت، نقص‌عضو و صدمه جسمانی و بروز جراحت و بیماری کارکنان بیمه‌گذار بر اساس مفاد قانون تامین اجتماعی (از جمله تبصره یک ماده «66» قانون یادشده) تا سرمایه مشخص در بیمه‌نامه قابل جبران است.
 • پوشش بیمه‌ای شخص کارفرما، پیمانکار، ناظر، مشاور و طراح فقط در محل بیمه‌شده: به موجب این الحاقی، غرامت فوت، صدمه جسمانی و هزینه‌های پزشکی وارد به شخص بیمه‌گذار ناشی از حوادث کار و فقط در محدوده محل کار تحت‌پوشش قرار می‌گیرد.

تبصره 1: در صورتی‌که بیمه‌گذار شخص حقوقی باشد، پوشش یادشده فقط شامل شخص مدیرعامل است.

تبصره 2: در صورتی‌که بیمه‌گذار اشخاص حقیقی یا دارای شرکا، اعم از شرکای قهری یا قراردادی باشد، فقط شخص اول نامبرده در بیمه‌نامه تحت‌پوشش است.

تبصره 3: برای احراز علت حادثه، نظر کارشناس ذی‌صلاح تاییدشده بیمه‌گر دارای اعتبار و اجرای آن واجب است.

تبصره 4: حداکثر تعهد بیمه‌گر برای هر نفر بر اساس دیه ماه عادی و در طول مدت بیمه‌نامه مطابق تعهد بیمه‌گر در جدول تعهدات بیمه‌نامه است.

تبصره 5: میزان غرامت بیمه بر اساس شرایط و جدول‌های ماده «10» آیین‌نامه شماره «84» شرایط عمومی بیمه‌نامه حوادث اشخاص (مصوبه شورای‌عالی بیمه مورخ 22/03/1392) محاسبه می‌شود.

 • پوشش بیمه‌ای مسئولیت کارفرما در مقابل خسارت جانی اشخاص ثالث: با این پوشش، مسئولیت بیمه‌گذار در مقابل غرامت فوت، صدمه جسمانی و هزینه‌های پزشکی وارد بر اشخاص ثالث در محدوده پروژه و ناشی از اجرای پروژه بیمه‌‌شده، طبق رای دادگاه تا سقف مشخص در بیمه‌نامه جبران می‌شود.

تبصره: خسارت‌های وارد به اشخاص ثالث ناشی از دپوی مصالح، نخاله ساختمانی و حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری تحت‌پوشش این بیمه‌نامه نیست.

بیمه‌گذار، کارکنان، نمایندگان، همسر، پدر، اجداد، فرزندان و نوادگان بیمه‌گذار مطلقا شخص ثالث نیستند.

خسارت وارد به اشخاص ثالث در اماکن وابسته به کارگاه بیمه‌گذار در صورت دریافت پوشش اماکن وابسته به کارگاه مانند رستوران، نمازخانه و ... پرداخت می‌شود.

 • پوشش بیمه‌ای مابه‌التفاوت دیه سال‌های آتی: به موجب این پوشش، تعهد بیمه‌گر به ارزش روز دیه در زمان پرداخت خسارت افزایش می‌یابد که چند حالت دارد.

الف- پوشش بیمه‌ای مابه‌التفاوت دیه یک سال آتی: در این حالت، تعهد بیمه‌گر به ارزش ریالی دیه، یک‌سال از تاریخ شروع بیمه‌نامه و تا سقف 15درصد افزایش ریالی دیه محدود می‌شود.

ب- پوشش بیمه‌ای مابه‌التفاوت دیه دو سال آتی: در این شرایط، تعهد بیمه‌گر به ارزش روز دیه زمان پرداخت خسارت افزایش می‌یابد. این افزایش به ارزش ریالی دیه، دو سال از تاریخ شروع بیمه‌نامه (سال اول 15درصد و سال دوم 10درصد) و حداکثر تا سقف 25درصد افزایش دیه محدود می‌شود.

ج- پوشش بیمه‌ای مابه‌التفاوت دیه سه سال آتی: با این پوشش، تعهد بیمه‌گر به ارزش روز دیه زمان پرداخت خسارت افزایش می‌یابد. این افزایش به ارزش ریالی دیه سه سال از تاریخ شروع بیمه‌نامه (سال اول 15درصد، سال دوم و سوم 10درصد) و حداکثر تا سقف 35درصد افزایش دیه محدود می‌شود.

در هر صورت، تعهد بیمه‌گر با احتساب افزایش تعهدات این پوشش اضافی، حداکثر تا سقف مبلغ تعیین‌شده در طول مدت بیمه‌نامه مندرج از جدول تعهدات بیمه‌نامه تجاوز نخواهد کرد.

 • پوشش بیمه‌ای پرداخت حقوق یا دستمزد روزانه کارکنان: به موجب این الحاقی، مسئولیت بیمه‌گذار در ارتباط با غرامت روزانه ناشی از حوادث برای کارگران قراردادی ساده و فنی (متخصص) تحت‌پوشش قرار می‌گیرد. بیمه‌گذار باید اسامی کارکنان متخصص و فنی را هم‌زمان با صدور بیمه‌نامه به بیمه‌گر اعلام کند.

تبصره 1: حداکثر تعهد بیمه‌گر برای غرامت روزانه هر نفر از کارگران ساده و فنی از 30 روز تجاوز نخواهد کرد.

تبصره 2: پوشش یادشده مازاد بر تعهدات سازمان تامین اجتماعی، خدمات درمانی و ... است. در صورت وقوع خسارت، لازم است که بیمه‌شده ابتدا به سازمان‌های فوق مراجعه و برای دریافت غرامت اقدام کند. اگر همه غرامت از طرف بیمه‌گران اولیه تامین نشد، زیاندیده برای دریافت مازاد آن می‌تواند از محل بیمه‌نامه مسئولیتی که دارای این پوشش است خسارت بگیرد.

 • پوشش حوادثی که ارتباطی با نوع فعالیت بیمه‌شده ندارند: با خرید این پوشش، مسئولیت بیمه‌گذار برای صدمه جسمانی وارد به کارکنان در محدوده مکانی بیمه‌شده ناشی از کار غیرمرتبط با وظیفه، بیمه می‌شود. منظور از کار غیرمرتبط، هرنوع فعالیتی است که توسط کارفرما به شکل موقت به کارکنان ارجاع داده شود ولی حین یا به مناسبت کار، موضوع بیمه نباشد.

تغییر نوع فعالیت موضوع بیمه یا اضافه کردن فعالیت خاص توسط بیمه‌گذار، حکم تشدید خطر را دارد و مشمول این پوشش تکمیلی نیست.

 • دیه دوم و مازاد بر تعهد غرامت نقص‌عضو مندرج دربیمه‌‎نامه: مسئولیت بیمه‌گذار در خصوص صدمه جسمانی وارد به کارکنان ناشی از حوادث تحت‌پوشش بیمه‌نامه که بیش از سقف یک دیه کامل باشد، طبق این پوشش بیمه می‌شود. هرچند، تعهد بیمه‌گر برای هر نفر، علاوه بر تعهدات بیمه‌نامه، حداکثر تا مبلغ سرمایه این پوشش برای هر نفر و تا سقف تعهدات بیمه‌گر در طول مدت بیمه‌نامه مندرج در جدول تعهدات تحت‌پوشش است.
 • جبران هزینه‌های مازاد بر هزینه‌های پزشکی قابل جبران بیمه‌گر اول: به موجب این پوشش، شرکت بیمه کوثر هزینه‌های پزشکی را که بیمه‌گر پایه نپردازد و به‌عنوان هزینه مازاد بر هزینه‌های پزشکی از سوی بیمه‌گر اول شناخته شود، با ارایه مدارک درخواستی می‌پردازد.
 • پوشش بیمه‌ای برای ماموریت‌های خارج از کارگاه: با خرید این الحاقی، مسئولیت بیمه‌گذار در مقابل غرامت فوت، صدمه جسمانی و هزینه‌های پزشکی وارد بر کارکنان حین ماموریت‌های محوله کاری خارج از کارگاه و در محدوه کشور ایران (به‌جز حوادث مشمول بیمه‌نامه شخص ثالث اجباری) مشروط به داشتن حکم ماموریت و اعلام اسامی قبل از فرستادن به ماموریت یا لیست اعلام شده از سوی بیمه‌گذار، تحت‌پوشش قرار می‌گیرد.
بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت:

خسارت‌های ناخواسته‌ای که بر اثر تقصیر، خطا یا فعالیت مخاطره‌آمیز بیمه‌گذار (حقیقی یا حقوقی) متوجه دیگران می‌شود را بیمه مسئولیت تامین و جبران ‌می‌کند. به صورت کلی، این بیمه ‌در قبال اقدامات ‌عمدی ‌بیمه‌گذار كه ‌منجر به ‌خسارت‌های ‌مالی‌ و جانی ‌شود، پوششی ‌ارایه ‌نمی‌دهد.
به نوعی می‌توان بیمه‌های مسئولیت را متنوع‌ترین رشته بیمه‌ای دانست که در بخش‌های مختلف به ارائه پوشش‌های لازم برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی، مدیران شركت‌ها، سازمان‌ها، مراکز درمانی، كارخانه‌ها و كارگاه‌هایی كه در امور تولید، تعمیر و خدمات فعال هستند و همچنین مجریان پروژه‌های عمرانی و ساخت‌وساز بناهای مسكونی و تجاری می‌پردازد.
بیمه‌نامه مسئولیت كارفرما در مقابل كاركنان
بیمه‌نامه مسئولیت عمومی
بیمه‌نامه مسئولیت مدنی حرفه‌ای
بیمه‌نامه مسئولیت مدنی تولیدکنندگان کالا، تضمین کیفیت محصول و خسارت‌های تبعی آن
بیمه‌نامه اعتباری
بیمه‌نامه مسئولیت قراردادی
بیمه‌نامه مسئولیت ترانزیت کالای داخلی و خارجی
بیمه‌نامه اسب
بیمه‌نامه مسئولیت متصدیان حمل‌ونقل داخلی

  خانهدرباره ماورودارتباط با ما
  صدور آنلاین بیمه