بیمه زندگی

خدمات غیر حضوریفرم‌هاراهنمای دریافت وام بیمه‌‌نامه‌های زندگی

راهنمای دریافت وام بیمه‌‌نامه‌های زندگی

بلندمدت بودن بیمه‌نامه عمروسرمایه‌گذاری این امکان را به بیمه‌گذاران می‌دهد که در طول مدت بیمه‌ و قبل از سررسید آن، از اندوخته بیمه‌نامه خود وام بگیرند.

به این صورت، بیمه‌گذار می‌تواند در صورت نیاز مالی به‌جای بازخرید کردن بیمه‌نامه، از مزیت دریافت وام از اندوخته خود استفاده کند، ضمن اینکه دریافت وام، هیچ‌یک از پوشش‌های بیمه‌نامه را تحت تاثیر قرار نخواهد داد.

یکی از مزایای بیمه عمروسرمایه‌گذاری دریافت وام بدون نیاز به ضامن و تشریفات اداری است. بیمه‌گذار می‌تواند در زمان نیاز با دریافت وام بیمه عمر از مجموع حق‌بیمه پرداختی و سود متعلقه نیاز مالی خود را برطرف کند. بیمه‌گذاران می‌توانند پس از گذشت دو سال از شروع بیمه‌نامه، با به‌همراه داشتن مدارک لازم برای دریافت وام به هر یک از سرپرستی‌ها در سراسر کشور مراجعه کنند.

شرایط دریافت وام

-وام بیمه‌عمر نیازی به ضامن و تشریفات اداری ندارد.

-سود وام بیمه عمر طبق قوانین بیمه مرکزی حداقل چهاردرصد بیشتر از سود تضمینی بیمه‌نامه عمر است.

-بیمه‌گذار می‌تواند بعد از تسویه کامل وام قبلی، به دفعات از اندوخته بیمه عمر خود وام دریافت کند.

-بیمه‌گذار برای دریافت وام، نباید هیچ قسط عقب افتاده‌ای داشته ‌باشد.

-هرچه مقدار حق‌بیمه پرداختی و اندوخته بیمه‌گذار بیشتر باشد، مبلغ وام نیز بیشتر خواهد بود.

مدارک لازم

-اصل بيمه‌نامه و اوراق الحاقيه ضميمه آن

-اصل شناسنامه و کارت‌ملی

-تکمیل فرم درخواست وام از محل اندوخته بیمه‌نامه بیمه‌های زندگی

-تکمیل فرم قرارداد توثیق بیمه‌نامه

-تکمیل فرم مشخصات و اطلاعات بانکی

مزایای بیمه‌نامه عمروسرمایه‌گذاری

مزایای بیمه‌نامه عمروسرمایه‌گذاری

امکان بهره‌مندی از پوشش‌های بیمه‌ای کامل از جمله فوت، نقص‌عضو، امراض و ازکارافتادگی

علاوه بر سود تضمینی بیمه‌نامه‌ها (16درصد در دو سال اول، 13درصد در دو سال دوم و 10درصد در مازاد بر چهار سال)، بهره‌مندی از میانگین 23درصدی سود مشارکت در منافع حاصل از سرمایه‌گذاری

خدمات و امتیازهای بیمه‌‌نامه‌های عمر و سرمایه‌گذاری کوثر

-امکان دریافت وام تا 90درصد ارزش بازخریدی بیمه‌نامه از سال دوم به بعد

-نبود محدودیت سنی

-روش‌های پرداخت متنوع از جمله سالانه،6 ماهه،3ماهه و ماهانه

-مدت قرارداد از پنج تا 30 سال

-امکان دریافت اندوخته بیمه‌نامه به‌صورت مستمری در سررسید بیمه‌نامه

-امکان فسخ بیمه‌نامه و عودت کل حق‌بیمه پرداختی در صورت انصراف بیمه‌گذار قبل از گذشت 30 روز از مدت بیمه‌نامه

-امکان واریز به حساب اندوخته بیمه‌نامه به‌صورت پرداخت اولیه یا آورده متفرقه

-معافیت مالیاتی بر اندوخته

-خسارت فوت عادی تا 500 میلیون تومان

-خسارت فوت حادثه تا یک‌میلیارد تومان

-خسارت ازکارافتادگی به‌علاوه معافیت از پرداخت حق‌بیمه

-هزینه پزشکی حادثه تا سقف 50 میلیون

-نقص‌عضو حادثه معادل سرمایه فوت عادی

-امکان بازخرید بیمه‌نامه

-امکان تعیین ذی‌نفع بیمه‌نامه مطابق با اعلام بیمه‌گذار

-بیماری‌های خاص تا سقف 75 میلیون تومان

 

مزایای بیمه‌نامه‌های عمر و تامین‌آتیه فرزندان

-ایجاد آرامش خاطر از آینده فرزندان

-دسترسی فوری به نقدینگی

-امکان تعیین مدت بیمه‌نامه، نحوه پرداخت حق‌بیمه، مبلغ حق‌بیمه، مبلغ سرمایه فوت و سایر پوشش‌های تکمیلی به انتخاب بیمه‌گذار

-معافیت سرمایه بیمه‌عمر و اندوخته از مالیات بر درآمد و مالیات بر ارث

-امکان دریافت وام پس از گذشت دو سال تمام از شروع بیمه‌نامه و تا سقف ۹۰درصد ارزش بازخریدی

-امکان برداشت از اندوخته بیمه‌نامه از سال دوم به بعد

- امکان تعیین و تغییر ذی‌نفع در صورت فوت بیمه‌شده و همچنین در صورت حیات بیمه‌شده به انتخاب بیمه‌گذار

-امکان بازخرید بیمه‌نامه از پایان ماه ششم

-پرداخت سود مشاركت در منافع به میزان 85درصد‌ (چنانچه شرکت بیمه در سرمایه‌گذاری منابع خود، سودی بیش از نرخ تضمینی16درصد کسب کند، 85درصد مازاد آن را به‌عنوان سود مشارکت در منافع در انتهای سال مالی می‌پردازد)

-امکان تغییر بیمه‌گذار پس از رسیدن فرزند به سن قانونی

-امکان دریافت سرمایه بیمه عمر و همچنین اندوخته به‌صورت یک‌جا و یا تبدیل به مستمری

-امکان توثیق بیمه‌نامه به‌عنوان یک وثیقه مطمئن برای بستانکاران

-امکان ارایه پوشش معافیت از پرداخت حق‌بیمه در صورت ازکارافتادگی دائم و کامل بیمه‌گذار در طول مدت بیمه‌نامه

-امکان ارایه پوشش نقص‌عضو ناشی از حادثه معادل 100درصد سرمایه فوت به هر علت

-امکان ارایه پوشش امراض خاص به انتخاب بیمه‌گذار

راهنمای بازخرید بیمه‌نامه‌های عمروسرمایه‌گذاری

 

راهنمای بازخرید بیمه‌نامه‌های عمروسرمایه‌گذاری

بیمه‌گذاران می‌توانند با همراه داشتن مدارک لازم برای بازخرید بیمه‌نامه، به هر یک از سرپرستی‌های شرکت در سراسر کشور مراجعه کنند.

مدارک لازم

-اصل بیمه‌نامه

-الحاقیه‌های بیمه‌نامه

-اصل و تصویر شناسنامه و کارت‌ملی بیمه‌گذار حقیقی یا بیمه‌ شده (در صورتی‌که بیمه‌گذار حقوقی باشد.)                        

-فرم درخواست بیمه‌گذار حقیقی یا بیمه‌‌شده (در صورتی‌که بیمه‌گذار حقوقی باشد.)

-پرینت شماره شبای بانکی

راهنمای دریافت خسارت بیمه‌های زندگی

راهنمای دریافت خسارت بیمه‌های زندگی

بیمه‌نامه عمر زمانی

برای بررسي و پرداخت غرامت از محل بيمه‌نامه‌هاي عمر گروهی و انفرادي و مانده بدهکار، مداركی به‌شرح زير نياز است.

-معرفی‌نامه از طرف بیمه‌گذار مبنی بر فوت بیمه‌شده

-تصویر برابر اصل شده خلاصه فوت یا جواز دفن بیمه‌شده

-تصویر برابر اصل شده شناسنامه و کارت ملی باطل شده بيمه‌شده به‌همراه تصویر برابر اصل شده شناسنامه و کارت ملی ذی‌نفعان

-اصل بيمه‌نامه برای بیمه‌نامه‌های انفرادی

-گواهی پزشک قانونی در صورتی‌که علت فوت مشخص نباشد.

-مدارک مبنی بر کسر حق‌بیمه (فیش حقوقی ماه فوت یا ماه قبل فوت متوفی مبنی بر کسر حق‌بیمه)

-فرم ذی‌نفع ( در صورت نداشتن فرم استفاده‌کنندگان، گواهی حصر وراثت تنظیم شده توسط دادگستری)

-شماره حساب و شماره شبا ذی‌نفعان بیمه‌شده
-در صورت فوت بیمه‌شده به‌علت حادثه، ارسال گزارش حادثه اعم از گزارش مقام‌های انتظامي، قضايي و...

بیمه‌نامه عمر مانده‌بدهکار

چنانچه موضوع رسیدگی به پرونده، مربوط به پوشش بیمه عمر مانده‌بدهکار وام باشد، علاوه بر مدارک یادشده لازم است که مدارک زیر نیز تهیه و ارایه شود.

-نامه بانک مبنی بر تایید اقساط بیمه‌شده

-صورت‌حساب اقساط بیمه‌شده

*ضمنا معوقه‌های اقساط بانکی در قراردادهای عمر مانده‌بدهکار وام قابل پرداخت نیست و شرکت تعهدی به پرداخت اقساط معوق ندارد.

*بديهي است برحسب نوع حادثه رخ داده شده، باید مدارك اختصاصي مربوط به آن حادثه منجر به فوت بیمه‌شده به اوراق پرونده اضافه شود.

فرآيند دريافت خسارت

براي پرداخت غرامت از محل بيمه‌نامه‌هاي عمروحوادث بايد فرد بیمه‌شده یا ذي‌نفع برای تشكيل پرونده به سرپرستی‌های شرکت مراجعه کند.

شرايط و سقف پرداخت خسارت

 سقف و شرايط پرداخت براساس شرايط و سرمايه ذكر شده در بیمه‌نامه است.

بیمه‌نامه عمر و سرمایه‌گذاری

مدارک لازم برای تشکیل پرونده فوت عادی و حادثه

-اصل بیمه‌نامه و الحاقیه‌ها

-تصویر صفحه‌های شناسنامه باطل شده در صورت فوت بیمه‌شده

-اصل یا تصویر برابر اصل گواهی فوت رسمی از ثبت احوال و جواز دفن

-اصل یا تصویر برابر اصل گواهی پزشکی قانونی یا آخرین پزشک معالج مبنی بر تعیین علت و تاریخ فوت و مدارک بیمارستانی و دفترچه بیمه‌های قدیمی

-اصل یا تصویر برابر اصل گزارش مشروح حادثه مراجع ذی‌صلاح که نام بیمه‌شده در آن ذکر شده در صورت فوت بر اثرحادثه

-اصل یا تصویر برابر اصل شده صفحه‌های شناسنامه و کارت ملی وراث قانونی و ذی‌نفعان

-اصل یا تصویر برابر اصل گواهی انحصار وراثت در صورتی‌که ذی‌نفع در بیمه‌نامه مشخص نشده باشد.

-اصل یا تصویر برابر اصل گواهینامه معتبر بیمه‌شده متوفی متناسب با وسیله نقلیه استفاده شده در صورت وقوع فوت بر اثر رانندگی

-همراه داشتن شماره حساب و شبای بانکی (ملت - انصار - ملی- سپه)

مدارک لازم برای تشکیل پرونده امراض خاص

-دریافت اعلام کتبی از بیمه‌شده، بیمه‌گذار، ذی‌نفع و نماینده یا تکمیل فرم اعلام خسارت در مهلت تعیین شده در شرایط عمومی بیمه‌نامه عمروسرمایه‌گذاری

-اصل بیمه‌نامه و الحاقیه‌های آن

-اصل یا تصویر برابر اصل شده شناسنامه و کارت ملی بیمه‌شده و بیمه‌گذار

-اصل یا تصویر برابر اصل شده مدارک پزشکی در ارتباط با تایید بیماری امراض خاص و دفترچه بیمه‌های قدیمی 

-همراه داشتن شماره حساب و شبای بانکی(ملت-انصار-ملی-سپه)

مدارک لازم برای تشکیل پرونده نقص‌عضو حادثه

-دریافت اعلام کتبی از بیمه‌شده، بیمه‌گذار، ذی‌نفع و نماینده یا تکمیل فرم اعلام خسارت در مهلت تعیین شده در شرایط عمومی بیمه‌نامه عمروسرمایه‌گذاری

-اصل بیمه‌نامه و الحاقیه‌های آن

-اصل یا تصویر برابر اصل شده شناسنامه و کارت‌ملی بیمه‌شده و بیمه‌گذار

-در صورت حادثه، گزارش مراجع ذی‌صلاح از حادثه و مدارک پزشکی مربوط به حادثه

-صورت‌جلسه شورای بدوی پزشکی(تعیین درصد غرامت بیمه یا تعیین درصد دیه پزشکی قانونی)

-همراه داشتن شماره حساب و شبای بانکی(ملت- انصار- ملی- سپه)

مدارک لازم برای تشکیل پرونده معافیت از پرداخت حق‌بیمه بر اثر ازکارافتادگی

-دریافت اعلام کتبی از بیمه‌شده، بیمه‌گذار، ذی‌نفع و نماینده یا تکمیل فرم اعلام خسارت در مهلت تعیین شده در شرایط عمومی بیمه‌نامه عمروسرمایه‌گذاری

-اصل بیمه‌نامه و الحاقیه‌های آن

-تصویر برابر اصل شناسنامه و کارت‌ملی بیمه‌شده و بیمه‌گذار

-تایید پزشک معالج مبنی بر پایان معالجه و غیرقابل علاج بودن اعضای ازکارافتاده بیمه‌شده

-گزارش حادثه مراجع ذی‌صلاح (در صورت حادثه)

-مدارک پزشکی و رادیوگرافی انجام شده در ارتباط با ازکارافتادگی دائم و کلی بیمه‌شده

-تصویر برابر اصل شده گواهینامه معتبر بیمه‌شده متناسب با وسیله نقلیه استفاده شده در صورت وقوع ازکارافتادگی بر اثر رانندگی

-تصویر برابر اصل فیش بازنشستگی

-صورت‌جلسه کمیسیون پزشکی (تعیین درصد غرامت بیمه ازکارافتادگی)

-همراه داشتن شماره حساب و شبای بانکی(ملت- انصار- ملی- سپه)

مدارک لازم برای تشکیل پرونده پوشش هزینه‌های پزشکی

-دریافت اعلام کتبی از بیمه‌شده، بیمه‌گذار، ذی‌نفع و نماینده یا تکمیل فرم اعلام خسارت در مهلت تعیین شده در شرایط عمومی بیمه‌نامه عمروسرمایه‌گذاری

-اصل بیمه‌نامه و الحاقیه‌های آن

-اصل یا تصویر برابر اصل شده شناسنامه و کارت ملی بیمه‌شده و بیمه‌گذار

-گزارش حادثه مراجع ذی‌صلاح (در صورت حادثه) و مدارک پزشکی مربوط به حادثه

-صورت‌حساب هزینه‌های بیمارستان

-همراه داشتن شماره حساب و شبای بانکی(ملت- انصار- ملی- سپه)

راهنمای صدور بیمه‌های زندگی

 راهنمای صدور بیمه‌های زندگی

بیمه‌‌نامه‌های عمر زمانی

متقاضیان بیمه عمر زمانی انفرادی در سراسر کشور می‌توانند با مراجعه به نزدیک‌ترین سرپرستی یا نمایندگی درخواست خود را اعلام کنند. بیمه‌گذاران حقوقی نیز می‌توانند درخواست انعقاد قرارداد بیمه برای کارکنان خود را به‎‌همراه اطلاعات لازم به‌صورت کتبی برای شرکت بفرستند.

شرکت با توجه به نحوه تعیین حق‌بیمه بر اساس شرایط هر کدام از انواع بیمه، حق‌بیمه و شرایط را اعلام و با توافق بیمه‌گذار بیمه‌نامه را صادر می‌کند.

 

بیمه‌نامه‌های عمروسرمایه‌گذاری

- مراجعه به نمایندگی

- دریافت مشاوره

- تکمیل فرم پیشنهاد

- کارشناسی فرم پیشنهاد

- تصویر کارت ملی بیمه‌گذار و بیمه‌شده یا کپی شناسنامه آن‌ها و در صورت امکان تصویر کارت ملی ذی‌نفعان

- در صورتی که بیمه‌گذاران تمایل به پرداخت حق‌بیمه به‌صورت کسر از حقوق داشته باشند، باید اصل فرم وکالتنامه کسر از حقوق را به‌همراه تصویر آخرین فیش حقوقی ارایه کنند.

- در صورتی که سن بیمه‌شده کمتر از دو سال باشد، ارایه کارت مراقبت کودک الزامی است.

شرایط صدور بیمه‌نامه عمر و آتیه فرزندان

- حداقل سن بیمه‌شده از بدو تولد تا 15 سالگی

- حداقل مدت بیمه‌نامه پنج‌سال

- تعیین چگونگی استفاده از اندوخته بيمه‌نامه (به‌صورت يكجا يا در قالب يكي از انواع مستمري) در پايان مدت قرارداد

- حداقل سرمایه فوت (به هر علت) 10میلیون ریال وحداکثر 250میلیون ریال به انتخاب بیمه‌گذار

- حداکثر سرمایه امراض خاص (شامل سکته قلبی، سکته مغزی، سرطان، جراحی عروق کرونر)، پیوند اعضای اصلی بدن (قلب، ریه، کبد، کلیه و مغزاستخوان) تا 30درصد سرمایه فوت به هرعلت و تا سقف 75میلیون ریال و به انتخاب بیمه‌گذار

- حداکثر سرمایه فوت ناشی از حادثه دو برابر سرمایه فوت و تا سقف 500میلیون ریال و به انتخاب بیمه گذار

 

انواع پوشش‌ها در بیمه‌‌نامه‌های عمروسرمایه‌گذاری

فوت عادی

بیمه‌گر متعهد است در صورت رعایت تعهد بیمه‌گذار و فوت بیمه‌شده در هر سال بیمه‌ای، مبلغ سرمایه فوت مربوط به سال بیمه‌ای منطبق با تاریخ فوت و همچنین اندوخته بیمه‌نامه به‌صورت روزشمار تا زمان فوت را به ذی‌نفعان پرداخت کند.

فوت ناشی از حادثه

بيمه‌گر در ازای دریافت حق‌بیمه اضافی متعهد می‌شود خطرهای فوت ناشی از حوادث احتمالی را بر ‌عهده گیرد.

هزینه‌های پزشکی ناشی از حادثه

شامل هزینه‌هایی است که بیمه‌شده یا بیمه‌گذار به‌علت تحقق خطرهای موضوع بیمه‌نامه در اثر حادثه بابت خدمات درمانی پرداخت می‌کند. هزینه پزشکی قابل پرداخت در این پوشش بیمه‌ای عبارت از مبلغ مندرج در صورت‌حساب درمانی مربوط یا حداکثر هزینه پزشکی تعهد‌شده بیمه‌گر (هر کدام که کمتر باشد) است.

نقص‌عضو در اثر حادثه

بيمه‌گر در ازای دریافت حق‌بیمه اضافی متعهد می‌شود، نقص‌عضو ناشی از حوادث احتمالی را که به قطع، تغيير شكل يا از دست دادن توانايي انجام كار عضوي از اعضای بدن منجر شود، بر اساس سرمایه زمان حادثه و درصد ازکارافتادگی پوشش دهد.

پوشش تکمیلی امراض خاص

بيمه‌گر در ازای دریافت حق‌بیمه اضافی متعهد مي‌شود در صورت ابتلای بیمه‌شده به هرگونه عارضه جسمی یا اختلال در اعمال طبیعی اعضا و جهاز مختلف بدن در طول مدت بیمه که  ناشی از بروز سکته‌های قلبی و مغزی، جراحی عروق قلبی، سرطان و پیوند اعضای اصلی بدن بر طبق تشخیص پزشک معتمد بیمه‌گر، سرمایه امراض خاص را پرداخت کند.

معافیت از پرداخت حق‌بیمه در اثر ازکارافتادگی کلی بیمه‌گذار

در صورتی که بیمه‌گذار (بیمه‌شده) در اثر بروز بیماری یا وقوع حادثه، دچار ازکارافتادگی کامل و دائم شود، شرکت طبق شرایط بیمه‌نامه بیمه‌گذار را از پرداخت ادامه حق‌بیمه معاف و مانده اقساط حق‌بیمه سال‌جاری و  سال‌های آتی را مطابق با روش پرداخت حق‌بیمه و در سررسیدهای تعیین شده پرداخت می‌کند. اعتبار بیمه‌نامه نیز تا پایان مدت بیمه‌نامه یا تا زمان فوت بیمه‌گذار (بیمه‌شده) حفظ خواهد شد. توضیح اینکه، مجموع سن بیمه‌شده و مدت بیمه‌نامه به‌منظور برخورداری از مزایای پوشش معافیت از پرداخت حق‌بیمه نباید از 55 سال بیشتر باشد.

معافیت از پرداخت حق‌بیمه در صورت فوت بیمه‌گذار به‌علت حادثه

در صورت فوت بیمه‌گذار به علت حادثه پس از بررسی، شرکت بیمه مانده اقساط حق‌بیمه سال‌جاری و همچنین مانده اقساط حق‌بیمه سال‌های آتی را مطابق با روش پرداخت حق‌بیمه و در سررسیدهای مربوط پرداخت می‌کند. در این شرایط، اعتبار بیمه‌نامه تا پایان مدت بیمه‌نامه یا تا زمان فوت بیمه‌شده حفظ خواهد شد.

بیمه‌نامه‌های عمروسرمایه‌گذاری

بیمه‌نامه‌های عمروسرمایه‌گذاری

در این بیمه‌نامه بیمه‌گر متعهد می‌شود در ازای دریافت حق‌بیمه؛ در صورت فوت یا حیات بیمه‌شده، سرمایه‌ای را به‌صورت یکجا یا مستمری به استفاده‌کنندگان پرداخت کند.

این بیمه‌نامه با هدف ایجاد آرامش خاطر و امید نسبت به آینده، بهبود معیشت به‌ویژه در دوران بازنشستگی و تامین نیازهای اساسی از روشی قابل اطمینان، علاوه بر اینکه پول بیمه‌گذار را به‌صورت منظم و در بهترین فرصت‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری و مدیریت می‌کند، جریان آرام و بی‌دغدغه زندگی خانواده وی را در برابر خطرها و پیش آمدن نیازهای پرهزینه زندگی در آینده حمایت می‌کند.

در این بیمه‌نامه‌، فرد با پرداخت مبالغی متناسب با توانایی مالی خود و به‌صورت ماهانه، سالانه یا سایر روش‌های جاری، اقدام به ایجاد پوشش‌های بیمه‌ای و سرمایه‌گذاری برای خود و خانواده‌اش می‌کند. این طرح در حقیقت یک سرمایه‌گذاری بلندمدت بدون ریسک و با سود تضمین شده توسط شرکت است و هر شخص آینده‌نگر شاغل یا غیرشاغل با هر میزان درآمدی که داشته باشد، می‌تواند در این طرح  مشارکت و آینده خود و خانواده‌اش را تامین کند.

انواع بیمه‌نامه عمروسرمایه‌گذاری

بیمه عمر و تامین آتیه فرزندان: بیمه عمر و تامین آتیه فرزندان برای ایجاد پشتوانه مالی و رفع نگرانی از هزینه‌های تحصيلات، تهیه جهیزیه و ازدواج فرزندان و... طراحی شده است. در این بیمه‌نامه‌، فرد با پرداخت مبالغی متناسب با توانایی مالی خود، به صورت ماهانه، سالانه یا سایر روش‌های جاری، اقدام به ایجاد پوشش‌های بیمه‌ای برای توانمندی فرزند خود در آینده می‌کند.

این طرح در حقیقت یک سرمایه‌گذاری بلندمدت بدون ریسک و با سود تضمین شده توسط شرکت بیمه است که بیمه‌گذار می‌تواند در آن مشارکت و بخشی از آینده فرزندانش را تامین کند.

طرح‌های بیمه‌های عمروسرمایه‌گذاری

طرح سنوات:این طرح با هدف ایجاد پشتوانه مالی برای ایام بازنشستگی کارکنان و نیز کاهش تعهدهای مالی کارفرما طراحی شده است. در این طرح، کارفرما با پرداخت مبلغی - معادل پایه حقوق کارکنان - به‌صورت سالانه و تهیه پوشش‌های بیمه‌ای برای آنان، سرمایه مناسب و مطمئنی را در زمان بازنشستگی یا قطع همکاری برای کارکنان تامین می‌کند.

سازمان‌ها و شرکت‌هایی که قصد ارائه طرح‌های مکمل رفاهی برای مدیران و کارکنان خود داشته باشند، می‌توانند با استفاده از طرح سنوات، علاوه بر اطمینان از تامین وجوه بازنشستگی کارکنان، مزایا و منافعی را برای خود و کارکنانشان فراهم کنند.

شرایط و منافع طرح سنوات:

پرداخت سنوات کارکنان به شرکت بیمه بر اساس حقوق پایه هر سال،

تجمیع مبلغ سنوات با توجه به آخرین حق‌بیمه پرداختی کارفرما و دریافت آن در پایان زمان همکاری،

امکان انتقال تعهد سنوات تجمیع شده سال‌های گذشته به شرکت،

ارائه تخفیف گروهی و در نتیجه، افزایش ارزش بازخریدی بیمه‌نامه،

استفاده از معافیت‌های مالیاتی،

امکان افزایش حق‌بیمه پرداختی متناسب با حقوق پایه هر سال،

سرمایه‌گذاری سنوات پرداختی و تشکیل اندوخته سرمایه‌گذاری،

تخصیص سود تضمینی سالانه به‌صورت روزشمار به اندوخته سرمایه‌گذاری،

بیمه‌نامه‌های عمر زمانی

بیمه‌نامه‌های عمر زمانی

بیمه‌نامه عمر زمانی خسارت فوت بیمه‌شده را تحت‌پوشش قرار می‌دهد. در این نوع بیمه‌نامه شرکت بیمه تعهد می‌کند که در صورت فوت بیمه‌شده طی مدت قرارداد، سرمایه فوت بیمه‌نامه را در ازای پرداخت حق‌بیمه از سوی بیمه‌گذار به ذی‌نفعان پرداخت کند. تعهد شرکت بیمه برای پرداخت سرمایه بیمه، تا پایان مدت بیمه‌نامه است و در صورتی که بیمه‌شده در پایان مدت قرارداد در قید حیات باشد، بیمه‌گر تعهدی نسبت به وی نخواهد داشت. از مزایای این بیمه‌نامه می‌توان به تامین هزینه‌های فوت بیمه‌شده از قبیل کفن‌ودفن و...، تامین امنیت مالی خانواده به‌خاطر از دست دادن سرپرست خانواده، نازل بودن قیمت حق‌بیمه در مقابل سرمایه درخواستی، معافیت از قوانین انحصار وراثت و مالیات و... اشاره کرد.

انواع بیمه‌نامه عمر زمانی

بیمه‌نامه عمر زمانی ساده انفرادی: در این بیمه‌نامه فرد می‌تواند خود را در مقابل خطر فوت بیمه کند. با خرید این بیمه‌نامه، بیمه‌شده در طول مدت قرارداد تحت‌پوشش خطر فوت قرار می‌گیرد و در صورت فوت، سرمایه انتخابی توسط شرکت بیمه به ذی‌نفعان تعیین‌شده پرداخت می‌شود. حق‌بیمه این بیمه‌نامه بر اساس سن بیمه‌شده، میزان سرمایه درخواستی و وضعیت سلامت وی تعیین می‌شود.

بیمه‌نامه عمر زمانی ساده گروهی: کارخانه‌ها، شرکت‌ها، سازمان‌ها، ارگان‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی می‌توانند کارکنان و کارگران خود را در مقابل خطر فوت تحت‌پوشش قرارداد بیمه عمر زمانی ساده گروهی قرار دهند. در این بیمه‌نامه؛ در صورت فوت هر یک از بیمه‌شدگان، سرمایه انتخابی بیمه‌گذار توسط شرکت بیمه به وراث قانونی یا ذی‌نفعان منتخب پرداخت می‌شود. حق بیمه این بیمه‌نامه بر اساس میانگین سنی بیمه‌شدگان و سرمایه درخواستی تعیین می‌شود.

بیمه‌نامه عمر زمانی مانده‌بدهکار انفرادی: این بیمه‌نامه برای افرادی که از بانک یا موسسه‌های مالی و اعتباری وام یا تسهیلات دریافت می‌کنند، ارایه می‌شود. در این بیمه‌نامه؛ در صورتی‌که بیمه‌شده قبل از تسویه کامل وام یا تسهیلات خود فوت کند، مابقی اقساط وام توسط شرکت بیمه به‌صورت یکجا به بانک یا موسسه مالی و اعتباری پرداخت می‌شود و از عین مرهونات، فک رهن به‌عمل می‌آید. حق‌بیمه این بیمه‌نامه بر اساس سن بیمه‌شده، مبلغ اصل و سود وام، مدت بازپرداخت وام و وضعیت سلامتی بیمه‌شده تعیین می‌شود.

بیمه‌نامه عمر زمانی مانده‌‌بدهکار گروهی: بانک‌ها، موسسه‌های مالی و اعتباری یا سازمان‌ها می‌توانند افرادی که از آن‌ها وام و تسهیلات دریافت می‌کنند را به‌صورت گروهی در قبال خطر فوت بیمه کنند. در این بیمه‌نامه، چنانچه در طول مدت بازپرداخت وام، وام‌گیرنده فوت کند، مابقی اقساط توسط شرکت بیمه به‌صورت یکجا پرداخت می‌شود و بازماندگان متوفی و ضامنین مسئولیتی در قبال بانک یا موسسه پرداخت‌کننده وام نخواهند داشت. حق‌بیمه این بیمه‌نامه بر اساس میانگین سنی بیمه‌شدگان، مبلغ اصل و سود وام‌ها و مدت بازپرداخت آنها تعیین می‌شود.

بیمه زندگی

بیمه زندگی:

بیمه‌ زندگی قراردادی است میان شرکت بیمه و بیمه‌گذار که در آن، بیمه‌شده تا زمانی معین -بسته به نوع قرارداد- متعهد می‌شود حق‌بیمه‌ای که مبلغ آن غالبا در اقساط بلندمت در قرارداد تعیین شده است را بپردازد. از سوی دیگر، شرکت بیمه‌گر موظف است بر مبنای تعهدات خریداری شده، در صورت بروز وقایعی چون مرگ، ازکارافتادگی، ابتلا به بیماری لاعلاج یا احتیاج شخص به مراقبت‌های ویژه پزشکی، به بیمه‌شده خسارت بدهد یا سرمایه بیمه‌نامه را به‌طور یکجا یا به‌صورت مستمری به وی یا شخص‌ثالثی که تعیین کرده است بپردازد.
بیمه‌نامه‌های عمر زمانی
بیمه‌نامه‌های عمروسرمایه‌گذاری

    خانهدرباره ماورودارتباط با ما
    صدور آنلاین بیمه