بیمه اتومبیل

خدمات غیر حضوریچگونگی دریافت خسارت بدنی اتومبیل

چگونگی دریافت خسارت بدنی اتومبیل

الف- تشکیل پرونده

 • حضور مقصر و زیاندیده یا نماینده قانونی ایشان در مراکز پرداخت خسارت بدنی مستقر در سرپرستی‌ها و شعب
 • ارائه اصل و روگرفت گواهینامه رانندگی مقصر حادثه متناسب با وسیله نقلیه مربوط
 • ارائه اصل و کپی مدارک شناسایی خودرو مقصر
 • کپی برابر با اصل کروکی پلیس راهور یا نظریه کارشناس/ کارشناسان رسمی دادگستری
 • اصل و روگرفت مدارک شناسایی مقصر حادثه
 • تکمیل فرم اعلام خسارت توسط مقصر یا نماینده قانونی ایشان
 • ارائه نامه کتبی از مراجع قضایی برای تشکیل پرونده یا دریافت اصالت بیمه‌نامه

ب- مدارک تکمیلی برای بررسی پرونده (در صورت ارائه نشدن در زمان اعلام خسارت با مکاتبه مجدد درخواست می‌شود.)

 • کپی برابر با اصل گزارش مقامات انتظامی
 • کپی برابر با اصل اوراق بازجویی
 • برگه‌های پزشکی قانونی در مرحله اول
 • درصورت وجود فوتی در حادثه ارائه مدارک زیر الزامی است:
 1. کپی برابر با اصل برگه معاینه جسد
 2. کپی برابر با اصل جواز دفن
 3. کپی برابر با اصل گواهی فوت
 4. کپی برابر با اصل گواهی انحصار وراثت نامحدود
 5. مدارک شناسایی اولیای دم و متوفی

ج-مدارک لازم برای پرداخت خسارت

 • ابلاغ رای در سامانه ثنا به شرکت بیمه کوثر
 • کپی برابر با اصل رای قطعی مرجع قضایی
 • برگه‌های پزشکی قانونی و خاتمه درمان
 • تنظیم فرم تکمیل پرونده توسط مقصر حادثه یا زیاندیده (در صورت فوت ورثه متوفی)
 • دریافت رضایت‌نامه محضری از زیاندیده یا ورثه متوفی در صورت واریز مبلغ خسارت به حساب زیاندیده یا ورثه متوفی
 • دریافت شناسه پرداخت از دادگاه برای واریز مبلغ خسارت به حساب دادگاه (در صورت مطالبه نکردن وجه از سوی ذی‌نفع/ ذی‌نفعان، مبلغ خسارت به حساب صندوق تامین خسارت‌های بدنی واریز می‌شود.)

د-مراحل پرداخت

 • مطالعه مدارک و محاسبه دیات و تطابق نظریه پزشکی قانونی با رای دادگاه
 • ثبت جراحات در سیستم رایانه و صدور حواله خسارت
 • چاپ حواله خسارت و امضای مسئولان مربوط
 • ارائه حواله خسارت به حسابداری برای پرداخت خسارت
چگونگی دریافت خسارت مالی اتومبیل

مراحل پرداخت خسارت ثالث مالی بدون کروکی

 • حضور مقصر و زیاندیده به همراه خودروی مقصر و زیاندیده
 • ارائه اصل گواهینامه رانندگی، بیمه‌نامه ثالث و کارت خودروی هر دو طرف
 • ارائه اصل سند سبز خودروی زیاندیده برای خسارت های بیش از 60،000،000 ریال (6 میلیون تومان)
 • مشاهده و بازدید همزمان هر دو خودرو توسط کارشناس خسارت شرکت و ارزیابی خسارت توسط وی
 • تحویل داغی‌های لازم به تشخیص کارشناس خسارت شرکت
 • به همراه داشتن شماره شبای مالک و راننده

 

مراحل پرداخت خسارت ثالث مالی با کروکی

 • ارائه بیمه‌نامه ثالث، کارت خودرو و گواهینامه زیاندیده به همراه اصل کروکی
 • اصل سند سبز زیاندیده برای خسارت‌های بیش از 60،000،000 ریال (شش میلیون تومان)
 • مشاهده خودروی زیاندیده توسط کارشناس خسارت شرکت و ارزیابی آن
 • تحویل داغی‌های لازم به تشخیص کارشناس خسارت شرکت
 • به همراه داشتن شماره شبای مالک و راننده

 

مراحل پرداخت خسارت بدنه

 • ارائه بیمه‌ثالث، اصل بیمه‌نامه بدنه، کارت خودرو و اصل گواهینامه
 • ارائه کروکی یا گزارش انتظامی برای خسارت‌هایی که برخورد از عقب دارد
 • برای خسارت آتش‌سوزی ارائه گزارش کلانتری و آتش‌نشانی، همراه با نظریه کارشناس آتش‌نشانی برای تعیین علت
 • در خسارت سرقت ارائه مدارک اعلام سرقت به مقامات انتظامی و گزارش مرجع انتظامی، به همراه فاکتور نمایندگی مجاز شرکت سازنده و رویت سلامت خودرو
 • اصل سند سبز خودرو برای خسارت‌های بیش از 20،000،000 ریال (تا سقف 20،000،000 ریال به بیمه‌گذار پرداخت می‌شود.)
 • رویت خودرو توسط کارشناس خسارت شرکت و ارزیابی آن
 • تحویل داغی‌های لازم به تشخیص کارشناس خسارت شرکت
 • به همراه داشتن شماره شبای مالک و بیمه‌گذار
چگونگی انتقال سوابق تخفیف عدم خسارت ثالث

با عنایت به تبصره ماده 6 قانون شخص ثالث مصوب 1395 و برابر آیین‌نامه اجرایی آن و بخشنامه شماره 99/401/130107 مورخ 8 دی 1399، بیمه مرکزی ج.ا.ا و همچنین اصلاحیه‌های بعدی مبنی بر نحوه تعلق سوابق تخفیف عدم خسارت به شخص انتقال‌دهنده و عدم امکان اعطای آن به شخص انتقال‌گیرنده به هر نحوی از انحا، نحوه انتقال و حذف سوابق تخفیف عدم خسارت بیمه شخص ثالث با رعایت موارد زیر میسر است:

1- واحد صدور باید در زمان صدور بیمه‌نامه، مدارک احراز مالکیت از جمله کارت خودرو و برگه سبز را رویت کند و در صورت تغییر پلاک خودرو، تخفیف بیمه‌نامه را برای انتقال‌گیرنده (مالک جدید) حذف و سوابق تخفیف را صفر کند. مطابق نامه شماره 99/401/130107 مورخ 8 دی 1399، بیمه مرکزی ج.ا.ا:

 • در صورت خرید قولنامه‌ای یا وکالتی خودرو و تعویض نشدن پلاک آن (استفاده از پلاک مالک قبلی) تمامی سوابق و عواقب متوجه فرد صاحب پلاک (مالک قبلی) است.
 • اگر انتقال‌گیرنده (خریدار) اقدام به تعویض پلاک به نام خود کند، همه سوابق تخفیف عدم خسارت متعلق به مالک قبلی برای وی حذف می‌شود.

2- انتقال تخفیفِ «نداشتن خسارت» در بیمه‌نامه شخص ثالث درخصوص انواع خودرو، صرفا به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع خودرو (سواری به سواری، بارکش به بارکش و ...) که متعلق به مالک وسیله نقلیه یا همسر، والدین و اولاد بلاواسطه او باشد امکان‌پذیر است و انتقال تخفیف به دیگران (خریدار خودرو و ...) مجاز نیست.

انتقال سوابق تخفیف عدم خسارت (نداشتن خسارت) بیمه‌نامه مبدا به بیمه‌نامه مقصد در صورتی امکان‌پذیر است که تعویض پلاک خودرو جدید توسط خریداری که صاحب تخفیف است، صورت گرفته باشد و در زمان انتقال تخفیف به بیمه‌نامه جدید، علاوه بر ارائه الحاقیه انتقال تخفیف از بیمه‌نامه مبدا، مدارک فروش خودرو قبلی (کارت یا برگه سبز جدید) به واحد صدور ارائه گردد.

3- طبق نامه شماره 99/401/52028 مورخ 6 مرداد 1399 بیمه مرکزی ج.ا.ا اخذ حق بیمه مدت زمان باقیمانده از بیمه‌نامه شخص ثالث به منظور انتقال تخفیف مجاز نیست و انتقال سوابق تخفیف در زمان درخواست انتقال‌دهنده، با صدور گواهی و بدون دریافت یا پرداخت حق‌بیمه امکان‌پذیر است.

4- درصورت حذف تخفیف و عدم انتقال به وسیله نقلیه جدید، یعنی ذخیره کردن تخفیف نزد خود و استفاده نکردن از آن تا اطلاع ثانوی، الحاقیه به صورت اصلاحی است و حق بیمه‌ای بابت آن دریافت نمی‌شود.

5- الحاقیه حذف و انتقال تخفیف در مواردی که بیمه‌نامه مبدا دارای سابقه خسارتی است الزاما با تعدیل تخفیف مطابق با ماده 6 آیین‌نامه اجرایی ماده 18 قانون شخص ثالث همراه خواهد بود. اگر بیمه‌نامه مقصد نیز دارای سابقه خسارت باشد تخفیف منتقل‌شده و تعدیل مربوط در زمان تمدید بیمه‌نامه لحاظ خواهد شد.

6- در حالت دو خودرو در تملک یک شخص، امکان انتقال تخفیف بین این دو خودرو وجود ندارد. به عبارت دیگر، انتقال تخفیف به وسیله نقلیه جدید منوط به واگذاری (فروش) خودرو قبلی و فک پلاک آن است.

7- هر الحاقیه «حفظ تخفیف نداشتن خسارت» ثالث فقط به یک بیمه‌نامه و به‌صورت کامل انتقال می‌یابد؛ بنابراین نمی‌توان تخفیف چند الحاقیه را به شکل تجمیعی به یک بیمه‌نامه منتقل کرد.

8- امکان انتقال سوابق تخفیف عدم خسارت خودرو‌های متعلق به بیمه‌گذاران حقوقی به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع و متعلق به آن بیمه‌گذار حقوقی میسر است.

9- به استناد نامه شماره 97/100/99335 مورخ 1397/10/29 بیمه مرکزی، ازتاریخ 29 دیماه 1397به بعد، سوابق تخفیف عدم خسارت به مالک قبلی خودرو (انتقال‌دهنده) تعلق دارد و اگر سوابق تخفیف به مالک جدید (انتقال‌گیرنده) منتقل شده باشد، مالک قبلی (انتقال دهنده) می‌تواند برای برداشتن سوابق تخفیف مربوط به خود اقدام کند.

شرایط خصوصی بیمه‌نامه بدنه اتومبیل

بیمه‌گذار محترم! با توجه به اینکه در رسیدگی و پرداخت خسارت، شرایط زیر اعمال می‌شود، ضمن اطلاع و ابلاغ این موضوع، خواهشمندیم آن را به همراه شرایط عمومی بیمه‌نامه که به پیوست بیمه‌نامه تقدیم شده است به‌دقت مطالعه فرمایید و مدنظر قرار دهید.

1- اگر ارزش وسیله نقلیه مندرج در متن بیمه‌نامه (سرمایه بیمه‌نامه) کمتر از ارزش آن در روز وقوع حادثه و بیمه‌نامه فاقد پوشش نوسانات قیمت بازار باشد یا پوشش خریداری شده تکافوی نوسان ایجادشده را نکند، براساس مفاد ماده 10 قانون بیمه، خسارت برمبنای قاعده نسبی سرمایه محاسبه وپرداخت خواهدشد.

مثال: اگر ارزش واقعی وسیله نقلیه در زمان حادثه (ارزش معاملاتی آن در بازار) 100 واحد و سرمایه بیمه‌نامه 75 واحد باشد، چنانچه خسارت وارد بر آن پس از وضع کسورات 40 واحد تعیین گردد، میزان خسارت قابل‌پرداخت به این شرح محاسبه خواهد شد:

خسارت قابل پرداخت = (ارزش واقعی وسیله نقلیه در روز حادثه / سرمایه بیمه‌نامه) * خسارت تعیین‌شده

30 واحد = (100 واحد / 75 واحد) * 40 واحد

2- اگر از خودرو برای کاربری غیر از آنچه در بیمه‌نامه آمده است استفاده شود و تغییراتی در کیفیت و وضعیت کاربری موردبیمه انجام شود که موجب تشدید خطر گردد، بیمه‌گذار موظف است مراتب را بلافاصله به بیمه‌گر اطلاع دهد در غیر این‌صورت بیمه‌گر می‌تواند خسارت را رد یا به تناسب تشدید خطر طبق ماده 13 قانون بیمه، خسارت را تقلیل دهد.

3- اعتباربیمه‌نامه منوط به پرداخت حق‌بیمه به ترتیبی است که در بیمه‌نامه پیش‌بینی شده است. چنانچه پرداخت حق‌بیمه به‌صورت قسطی باشد و بیمه‌گذار یک یا چند قسط از اقساط سررسید شده حق‌بیمه را پرداخت نکرده باشد، بیمه‌گر می‌تواند بیمه‌نامه را فسخ و اعتبار بیمه‌نامه را خاتمه‌یافته اعلام کند. بدیهی است خسارتی که پس از تاریخ فسخ بیمه‌نامه رخ داده باشد، غیرقابل رسیدگی خواهدبود. چنانچه بیمه‌گر بیمه‌نامه را فسخ نکرده باشد، درصورت وقوع حادثه، خسارت به نسبت حق‌بیمه پرداخت‌شده به حق‌بیمه قابل‌پرداخت تا تاریخ حادثه تسویه خواهد شد.

تبصره: قراردادهای اقساطی گروهی از این بند مستثنی هستند.

4- در خسارت جزئی، از همه لوازم تعویضی (غیر از شیشه‌ها و شیشه‌چراغ‌ها) استهلاک کسرخواهد شد. استهلاک از ابتدای سال پنجم تولید وسیله نقلیه به بعد محاسبه می‌شود که ضریب آن برای هر سال 5درصد و حداکثر 25درصد است.

5- خسارت باتری و لاستیک‌های چرخ موضوع بیمه در اثر هر یک از خطرهای بیمه‌شده بر اساس 50درصد قیمت نو و حداکثر تا ارزش بیمه‌شده آنها برآورد می‌گردد.

6- تعهد بیمه‌گر برای لوازم صوتی غیرفابریک حداکثر تا 3 درصد و برای رینگ و لاستیک غیرفابریک، پنج حقله تا 5 درصد ارزش مورد بیمه (ارزش خودرو) است. ضمناً رادیوپخش کشویی تحت پوشش بیمه نیست و پرداخت خسارت رادیوپخش‌های پنل‌دار، فقط منوط به تحویل پنل به واحد خسارت است.

7- حداكثر هزينه ایاب و ذهاب قابل پرداخت برای خودروهاي تحت اين پوشش اضافي، روزانه معادل 000ر400 ريال خواهد بود و مدت آن از 30 روز در سال بيمه‌اي، پس از كسر 3 روز در هر حادثه به عنوان فرانشيز، تجاوز نخواهد كرد.

8- خسارت آتش‌سوزی یا انفجار که در اثر گازسوز کردن خودرو (غیراستاندارد) ایجاد شود غیرقابل پرداخت است.

9- اگر وسیله نقلیه بدون حقوق و عوارض گمرکی بیمه شده باشد (مناطق آزاد) به ترتیب زیرعمل خواهد شد.

1-9- در سرقت کلی، تسویه خسارت موکول به پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و انتقال سند مالکیت وسیله نقلیه به بیمه‌گرخواهد بود.

2-9- در خسارت کلی، چنانچه بیمه‌گذار به علت نپرداختن حقوق و عوارض گمرکی نتواند مالکیت وسیله نقلیه را به بیمه‌گر منتقل کند حداکثر خسارت قابل‌پرداخت مبلغ بیمه‌شده پس از کسر ارزش بازیافتی و فرانشیز که از طرف بیمه‌گر تعیین شده خواهد بود.

3-9- پوشش سرقت کلی منوط به اخذ پلاک دائم (شماره انتظامی) اتومبیل از نیروهای انتظامی ذی‌ربط توسط بیمه‌گذار است. در غیر این صورت، بیمه‌گر در مقابل خسارت سرقت کلی تعهدی ندارد. د رهر حال، پرداخت خسارت سرقت کلی موکول به انتقال مالکیت وسیله نقلیه به بیمه‌گر خواهد بود.

10- فرانشیز: بخشی از خسارت است که بر عهده بیمه‌گذار است.

1-10- فرانشیز خسارت‌های جزئی ناشی از تصادم، تصادف و آتش‌سوزی برای همه وسایل نقلیه به شرح زیر  است:

 •  خسارت اول: 10درصد مبلغ خسارت و حداقل 500.000 ریال
 •  خسارت دوم: 20درصد مبلغ خسارت و حداقل 1.000.000ریال
 • خسارت سوم: 30درصد مبلغ خسارت و حداقل 1.500.000 ریال

تبصره: در صورت تحقق هر یک از موارد زیر به صورت مستقل یا همزمان، 10% به فرانشیزهای بالا اضافه می‌گردد:

2-10- سابقه گواهینامه راننده در زمان حادثه، کمتر از 3 سال باشد.

3-10- سن راننده در زمان حادثه، کمتر از 25 سال باشد.

4-10- فرانشیز خسارت‌های کلی ناشی از تصادم، تصادف و آتش‌سوزی برای همه وسایل نقلیه، 10% مبلغ خسارت است.

5-10- فرانشیز خسارت‌های سرقت، اعم از جزئی و کلی، و همچنین حوادث و تصادفات ناشی از سرقت، 20درصد مبلغ خسارت است.

6-10- فرانشیز خسارت شکست شیشه معادل 20درصد مبلغ خسارت (حداقل 50.000 ریال) است.

7-10- فرانشیز خسارت «پاشیدن اسید، رنگ و مواد شیمیایی» بر روی خودرو و «سیل و زلزله و آتشفشان» 10درصد مبلغ خسارت است.

8-10- فرانشیز خسارت ناشی از تصادفات رانندگی در صورتی‌که راننده اتومبیل بیمه‌شده مقصر نباشد و مقصر شناخته‌شده‌ای وجود داشته باشد، مشروط بر آنکه مدارک کافی برای تعقیب مقصر نیز فراهم گردد، 5درصد و حداقل به میزان 500.000 ریال است.

11- هنگام کارشناسی خسارت چنانچه برای مواضع آسیب دیده لوازم تعویضی در نظرگرفته شود، بیمه‌گذار موظف به تحویل بازیافتی و داغی است.

12- در خسارت‌های کلی، در صورت تحویل نشدن لاشه، ارزش لاشه با نظر کارشناس ارزیاب خسارت از مبلغ خسارت برآورده کسر می‌گردد. درصورت قصد بیمه‌گذار بر تحویل لاشه به شرکت، پرداخت خسارت منوط به انجام تشریفات اوراق و اسقاط خودرو توسط بیمه‌گذار، اخذ تاییدیه نقل و انتقال به نام شرکت بیمه و تحویل لاشه است. بدیهی است با دریافت خسارت اعتبار بیمه‌نامه نیز خاتمه اعلام می‌گردد.

13- با پرداخت هر خسارت جزئی، سرمایه بیمه‌نامه به میزان خسارت پرداختی کاهش می‌یابد؛ بنابراین فارغ از مدت زمان تعهدات، این بیمه‌نامه تا سقف سرمایه بیمه‌شده اعتبار دارد و درصورت دریافت خسارت کلی یا دریافت چندین مرحله خسارت جزئی تا سقف سرمایه، بیمه‌نامه خاتمه یافته تلقی می‌گردد.

14- در صورت پرداخت خسارت از محل پوشش‌های اضافی، آن پوشش فاقد اعتبار می‌شود و برای مدت باقی‌مانده تا پایان بیمه‌نامه، نیاز به خرید مجدد پوشش است.

تبصره: چنانچه بیمه‌گذار به حفظ اعتباربیمه‌نامه تاپایان مدت زمان آن تمایل داشته باشد می‌تواند سرمایه بیمه‌نامه را پس از دریافت هر خسارت افزایش داده و با به‌روزرسانی تعهدات، سرمایه آن را تثبیت کند.

15- پس از دریافت هر خسارت بیمه‌گذار موظف است همکاری لازم را برای آوردن خودرو به‌منظور بازدید سلامت وسیله نقلیه توسط کارشناس شرکت بیمه و ارائه گزارش بازدید صورت دهد. چنانچه بیمه‌گذار بازدید سلامت انجام نداده باشد، درصورت وقوع حادثه احتمالی آتی، مواضع مشترک خسارت قبلی به تشخیص بیمه‌گر از خسارت جدید کسرخواهد شد.

16- مبلغ خسارت در وجه مالک وسیله نقلیه و با ارائه مدارک مالکیت مستدل (شناسه مالکیت وسیله نقلیه یابنچاق) پرداخت خواهد شد.

17- برای رسیدگی وپرداخت هر نوع خسارت ارائه اسناد مثبته و گزارش مقامات ذی‌صلاح الزامی است. همچنین بیمه‌گذار موظف است قبل از هرگونه تعمیر و بازسازی خودرو، ضمن اعلام خسارت ظرف مدت پنج روز، وسیله نقلیه خسارت‌دیده را حتما به رویت کارشناس شرکت بیمه برساند.

18- برای جلوگیری از توسعه خسارت و نجات لوازم بیمه‌شده، بیمه‌گذار باید کلیه اقدامات و احتیاط‌های لازم را که هرکس عرفاً از مال خود می‌کند، به عمل آورد وگرنه تعهد بیمه‌گر در مورد خسارت به نسبت قصور بیمه‌گذار تقلیل خواهد یافت.

19- به میزان غرامت پرداخت‌شده به بیمه‌گذار، حقوق او در قبال اشخاصی که مسئول و مقصر وقوع خسارت شناخته شده‌اند، به بیمه‌گر منتقل می‌شود تا این شرکت قادر باشد با طرح دعوی علیه آن‌ها، مبلغ خسارت پرداخت‌شده را بازیافت نماید. بنابراین بیمه‌گذار موظف است از هر عملی که دعوای بیمه‌گر را علیه مسئول و مقصر خسارت مشکل یا غیرممکن می‌سازد، خودداری کند.

20- در صورت دریافت خسارت، سرمایه بیمه‌شده به میزان خسارت دریافتی تقلیل می‌یابد، لیکن بیمه‌گذار می‌تواند با پرداخت حق‌بیمه اضافی مبلغ مذکور را به حالت اولیه برگرداند.

21- پس از دریافت خسارت یا هنگام بازدید اولیه، هرگاه خودرو دارای نقاط آسیب‌دیده باشد، نقاط مذکور فاقد پوشش بیمه‌ای است، مگر اینکه بیمه‌گذار نسبت به بازسازی آن اقدام و مراتب را به رؤیت کارشناس شرکت برساند.

22- در صورت انتقال مالکیت موضوع بیمه به هر یک از انحای قانونی، بیمه‌گذار می‌تواند بیمه‌نامه را فسخ و حق‌بیمه مدت باقی‌مانده بیمه‌نامه خود را دریافت نماید. در صورت عدم فسخ بیمه‌نامه و موافقت بیمه‌گر چنانچه مالک جدید به تعهدات بیمه‌نامه در قبال بیمه‌گر عمل و همچنین نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت تخفیف عدم خسارت یا گروهی یا موارد مشابه برای مدت باقی‌مانده اعتبار بیمه‌نامه اقدام کند، تعهدات بیمه‌گر در قبال مالک جدید ادامه خواهد یافت.

تبصره: چنانچه انتقال مالکیت موضوع بیمه پس از وقوع حادثه‌ای باشد که به بیمه‌گر اعلام نشده است بیمه‌گر هیچ گونه مسئولیتی برای جبران خسارت‌های وارده در مقابل مالک جدید نخواهد داشت.

شرایط عمومی بیمه‌نامه بدنه اتومبیل

فصل اول: کلیات

ماده 1- اساس قرارداد

این بیمه‌نامه بر اساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه 1316 و پیشنهاد بیمه‌گذار (که جزو لاینفک بیمه‌نامه می‌باشد) تنظیم شده و مورد توافق طرفین است. آن قسمت از پیشنهاد کتبی بیمه‌گذار که مورد قبول بیمه‌گر نبوده و همزمان با صدور بیمه‌نامه یا قبل از آن به صورت کتبی به بیمه‌گذار اعلام گردیده است جزو تعهدات بیمه‌گر محسوب نمی‌شود.

ماده 2- اصطلاحات

اصطلاحات زیر صرف‌نظر از هر معنی و مفهوم دیگری که ممکن است داشته باشند در این شرایط عمومی با تعریف مقابل آن به کار رفته است:

بیمه‌گر: شرکت بیمه ای است که مشخصات آن در این بیمه‌نامه درج گردیده است و در ازای دریافت حق بیمه، جبران خسارت احتمالی را طبق شرایط این بیمه‌نامه به عهده می‌گیرد.

بیمه‌گذار: شخص حقیقی یا حقوقی است که مالک موضوع بیمه است یا به یکی از عناوین قانونی، نمایندگی مالک یا ذی‌نفع را داشته یا مسئولیت حفظ موضوع بیمه را از طرف مالک دارد و قرارداد بیمه را با بیمه‌گر منعقد می‌کند و متعهد پرداخت حق‌بیمه آن می‌باشد.

ذی‌نفع: شخصی است که بنا به درخواست بیمه‌گذار نام وی در این بیمه‌نامه درج گردیده است و تمام یا بخشی از خسارت به وی پرداخت می‌شود.

حق‌بیمه: مبلغی است که در بیمه‌نامه مشخص شده و بیمه‌گذار موظف است آن را هنگام صدور بیمه‌نامه یا به ترتیبی که در بیمه‌نامه مشخص می‌شود به بیمه‌گر پرداخت نماید.

موضوع بیمه: وسیله نقلیه زمینی است که مشخصات آن در این بیمه‌نامه درج شده است. لوازمی که مطابق کاتالوگ وسیله نقلیه بیمه‌شده به خریدار تحویل یا در بیمه‌نامه درج شده است نیز جزو موضوع بیمه محسوب می‌شود.

فرانشیز: بخشی از هر خسارت است که به عهده بیمه‌گذار است و میزان آن در بیمه‌نامه مشخص می‌گردد.

مدت اعتبار بیمه‌نامه: شروع و پایان مدت اعتبار بیمه‌نامه به ترتیبی خواهد بود که در بیمه‌نامه معین می‌گردد.

فصل دوم: خسارت‌ها و هزینه‌های تحت پوشش

ماده 3- خسارت‌های تحت پوشش

جبران خسارت‌های وارد به موضوع بیمه و هزینه‌های مربوط، به شرح زیر در تعهد بیمه‌گر خواهد بود:

 • خسارتی که ناشی از برخورد موضوع بیمه به یک جسم ثابت یا متحرک و یا برخورد اجسام دیگر به موضوع بیمه و یا واژگونی و سقوط موضوع بیمه باشد و یا چنانچه در حین حرکت، اجزا و یا محمولات موضوع بیمه به آن برخورد نماید و موجب بروز خسارت شود.
 • خسارتی که در اثر آتش‌سوزی، صاعقه و یا انفجار به موضوع بیمه و یا لوازم یدکی اصلی همراه آن وارد گردد.
 • در صورتی که موضوع بیمه دزدیده شود و یا در اثر عمل دزدی یا شروع به دزدی به وسیله نقلیه و یا وسایل اضافی آن که در بیمه‌نامه درج شده است خسارت وارد شود.
 • خسارتی که در جریان نجات و یا انتقال موضوع بیمه خسارت دیده به آن وارد شود.
 • خسارت باطری و لاستیک‌های چرخ موضوع بیمه در اثر هر یک از خطرات بیمه‌شده تا پنجاه درصد قیمت نو قابل پرداخت است.

ماده 4- هزینه‌های قابل تامین

هزینه‌های متعارفی که بیمه‌گذار برای نجات موضوع بیمه خسارت دیده و جلوگیری از توسعه خسارت و نیز انتقال موضوع بیمه خسارت دیده به نزدیک‌ترین محل مناسب برای تعمیر آن پرداخت می‌نماید حداکثر تا بیست درصد کل خسارت وارده قابل جبران خواهد بود.

فصل سوم: خسارت‌های مستثناشده یا غیرقابل‌جبران

ماده5 - خسارت‌های مستثناشده

خسارت‌های زیر تحت پوشش این بیمه‌نامه نیست مگر آنکه در بیمه‌نامه یا الحاقیه آن به نحو دیگری توافق شده باشد:

 • خسارت‌های ناشی از سیل، زلزله و آتشفشان
 • خسارت‌هایی که به علت استفاده از موضوع بیمه در مسابقه اتومبیل‌رانی یا آزمایش سرعت به آن وارد شود
 • خسارت‌های وارد به موضوع بیمه به علت حمل مواد منفجره، سریع‌الاشتعال و یا اسیدی مگر آنکه موضوع بیمه مخصوص حمل آن باشد
 • خسارت‌های وارده در اثر پاشیده شدن رنگ، اسید و سایر مواد شیمیایی روی بدنه موضوع بیمه مگر آنکه ناشی از حوادث تحت پوشش بیمه باشد
 • خسارت ناشی از سرقت لوازم و قطعات موضوع بیمه پس از وقوع حادثه
 • خسارت ناشی از کشیدن میخ و سایر اشیای مشابه روی بدنه موضوع بیمه
 • کاهش ارزش موضوع بیمه حتی اگر در اثر وقوع خطرات بیمه‌شده باشد
 • زیان ناشی از عدم امکان استفاده از موضوع بیمه حادثه‌دیده به علت تحقق خطرات تحت پوشش بیمه‌نامه

ماده 6- خسارت‌های غیرقابل‌جبران

در موارد زیر جبران خسارت در تعهد بیمه‌گر نخواهد بود:

 • خسارت‌های ناشی از جنگ، شورش، اعتصاب و یا تهاجم
 • خسارت‌های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از انفجارهای هسته‌ای
 • خسارت‌هایی که عمداً توسط بیمه‌گذار، ذی‌نفع و یا راننده موضوع بیمه به آن وارد می‌شود
 • خسارت‌های وارده به موضوع بیمه حین گریز از تعقیب مقامات انتظامی مگر آنکه عمل گریز توسط متصرفین غیرقانونی باشد
 • در صورتی که راننده موضوع بیمه هنگام وقوع حادثه فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه رانندگی وی باطل شده باشد و یا مطابق مقررات راهنمایی و رانندگی گواهینامه راننده برای رانندگی موضوع بیمه متناسب نباشد. اتمام اعتبار گواهینامه در حکم بطلان آن نیست.
 • خسارت‌های ناشی از حوادثی که طبق گزارش مقامات ذی‌صلاح به علت مصرف مشروبات الکلی و یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان توسط راننده موضوع بیمه به وجود آمده باشد
 • خسارت ناشی از بکسل کردن وسیله نقلیه دیگر مگر آنکه موضوع بیمه مخصوص و مجاز به انجام این کار باشد و اصول و مقررات ایمنی را رعایت کرده باشد
 • خسارت‌های وارده به وسایل و دستگاه‌های الکتریکی و الکترونیکی موضوع بیمه در صورتی که ناشی از نقص و خرابی در کارکرد آنها باشد
 • خسارت‌هایی که به علت حمل بار بیش از حد مجاز توسط موضوع بیمه به آن وارد شود

فصل چهارم: وظایف و تعهدات بیمه‌گذار

ماده 7- رعایت اصل حد اعلای حسن نیت

بیمه‌گذار مکلف است پرسش‌های کتبی بیمه‌گر را با دقت و صداقت و به طور کامل پاسخ دهد. هرگاه بیمه‌گذار در پاسخ به پرسش‌های بیمه‌گر عمداً از اظهار مطلبی خودداری و یا اظهار خلاف واقع بنماید به نحوی که مطالب اظهار نشده و یا اظهارات خلاف واقع، موضوع خطر را تغییر دهد و یا از اهمیت آن در نظر بیمه‌گر بکاهد قرارداد بیمه از تاریخ انعقاد باطل و بلااثر خواهد بود حتی اگر مطلبی که کتمان شده یا بر خلاف واقع اظهار شده است هیچ‌گونه تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. در این صورت علاوه بر آنکه وجوه پرداختی بیمه‌گذار به وی مسترد نخواهد شد بیمه‌گر می‌تواند اقساط معوق حق‌بیمه تا آن تاریخ را نیز از وی مطالبه نماید.

ماده 8- پرداخت حق‌بیمه

قرارداد بیمه با تقاضای بیمه‌گذار و قبول بیمه‌گر منعقد می‌شود ولی شروع تأمین و اجرای تعهدات بیمه‌گر منوط به پرداخت حق‌بیمه به ترتیبی است که در بیمه‌نامه پیش‌بینی شده است. چنانچه پرداخت حق‌بیمه به صورت قسطی باشد و بیمه‌گذار یک یا چند قسط از اقساط موعد رسیده حق‌بیمه را پرداخت نکند بیمه‌گر می‌تواند بیمه‌نامه را فسخ نماید. چنانچه بیمه‌گر بیمه‌نامه را فسخ نکرده باشد، در صورت وقوع حادثه، پرداخت خسارت تابع ضوابط پیش‌بینی‌شده در شرایط خصوصی بیمه‌نامه خواهد بود.

ماده 9- اعلام تشدید خطر

هرگاه در طول مدت بیمه تغییراتی در کیفیت و یا وضعیت و یا کاربری موضوع بیمه به وجود آید که موجب تشدید خطر شود بیمه‌گذار موظف است به محض اطلاع، بیمه‌گر را آگاه سازد. در صورت تشدید خطر قبل از وقوع خسارت، بیمه‌گر می‌تواند حق‌بیمه اضافی متناسب با خطر را برای مدت باقی‌مانده مطالبه و در صورت عدم پرداخت آن توسط بیمه‌گذار، قرارداد بیمه را فسخ نماید. هرگاه بعد از وقوع خسارت، تشدید خطر معلوم شود بیمه‌گر می‌تواند خسارت را براساس نسبت حق‌بیمه تعیین‌شده به حق‌بیمه متناسب با خطر مشدد پرداخت کند.

ماده 10- اعلام خسارت

بیمه‌گذار موظف است حداکثر ظرف پنج روز کاری از تاریخ اطلاع خود از وقوع حادثه به یکی از مراکز پرداخت خسارت بیمه‌گر مراجعه و با تکمیل فرم اعلام خسارت، وقوع حادثه را اعلام نماید یا مراتب را ظرف مدت مذکور از طریق پست سفارشی به اطلاع بیمه‌گر برساند. همچنین بیمه‌گذار موظف است مدارک مثبته و سایر اطلاعاتی که راجع به حادثه و تعیین میزان خسارت از او خواسته می‌شود را در اختیار بیمه‌گر قرار دهد. در صورتی که بیمه‌گذار هر یک از تعهدات فوق را انجام ندهد بیمه‌گر می‌تواند ادعای خسارت را رد کند مگر آنکه بیمه‌گذار ثابت کند به دلیل امور غیرقابل‌اجتناب از عهده انجام آنها برنیامده است.

ماده 11- عدم اظهارات خلاف واقع

هرگاه بیمه‌گذار به قصد تقلب، در خصوص خسارت و کیفیت وقوع حادثه به طور کتبی اظهارات نادرستی بنماید و یا مدارک مجعول تسلیم کند بیمه‌گر می‌تواند وی را از دریافت خسارت محروم کند.

ماده 12- جلوگیری از وقوع حادثه و توسعه خسارت

بیمه‌گذار موظف است برای جلوگیری از وقوع حادثه و توسعه خسارت و یا نجات موضوع بیمه و لوازم همراه آن، اقدامات و احتیاط‌های لازم را که هرکس عرفاً از مال خود می‌کند به عمل آورد. چنانچه ثابت شود که بیمه‌گذار عمداً از انجام این اقدامات خودداری نموده است بیمه‌گر می‌تواند به نسبت تاثیر قصور بیمه‌گذار، خسارت پرداختی را تقلیل دهد.

ماده 13- خودداری از جابه‌جایی و یا تعمیر وسیله نقلیه

در صورت بروز حادثه بیمه‌گذار باید از جابه‌جایی وسیله نقلیه جز به حکم مقررات یا دستور مقامات انتظامی و همچنین تعمیر آن بدون موافقت بیمه‌گر خودداری نماید.

ماده 14- انتقال حقوق بیمه‌گذار به بیمه‌گر

بیمه‌گر در حدودی که خسارت وارده را قبول یا پرداخت می‌کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه‌گذار خواهد بود و بیمه‌گذار موظف است از هر عملی که اقدام بیمه‌گر را علیه مسئول خسارت مشکل و یا نامقدور می‌سازد خودداری نماید. در غیر این صورت بیمه‌گر می‌تواند خسارت را پرداخت نکند یا در صورت پرداخت خسارت، حق استرداد آن را ازبیمه‌گذار خواهد داشت.

فصل پنجم: فسخ و انفساخ قرارداد بیمه

ماده 15- فسخ قرارداد بیمه

در موارد زیر بیمه‌گر یا بیمه‌گذار می‌تواند قرارداد بیمه را فسخ نماید:

الف- موارد فسخ از طرف بیمه‌گر:

 • در صورتی که بیمه‌گذار حق‌بیمه را به موقع نپردازد
 • در صورت تشدید خطر مگر آنکه توافق خاصی بین طرفین صورت گرفته باشد
 • چنانچه بیمه‌گذار سهواً از اظهار مطالبی خودداری یا اظهارات خلاف واقع بنماید و مطالب اعلام‌نشده یا اظهارات خلاف واقع در ارزیابی خطر مؤثر باشد

ب – موارد فسخ از طرف بیمه‌گذار:

 • در صورتی که خطر موضوع بیمه کاهش یابد و بیمه‌گر حاضر به تخفیف در حق‌بیمه نشود
 • در صورتی که فعالیت بیمه‌گر به هر دلیل متوقف شود

تبصره: در صورتی که بیمه‌گذار بنا به دلایل دیگری متقاضی فسخ بیمه‌نامه باشد بیمه‌گر حق‌بیمه مدت اعتبار بیمه‌نامه را به روش کوتاه مدت محاسبه و باقیمانده حق‌بیمه را به بیمه‌گذار پرداخت می‌کند.

ماده 16- انفساخ قرارداد بیمه

در صورتی که موضوع بیمه به علت وقوع حوادثی که تحت پوشش این بیمه‌نامه نیست از بین برود، بیمه‌نامه منفسخ می‌گردد.

ماده 17- نحوه اعلام فسخ و برگشت حق بیمه

چنانچه بیمه‌گذار یا بیمه‌گر بخواهند بیمه‌نامه را فسخ کنند باید مراتب را به طور کتبی و رسمی به طرف مقابل اطلاع دهند. اثر فسخ در تمام موارد ده روز پس از ابلاغ مراتب به اقامتگاه طرف مقابل شروع می‌شود. در صورت فسخ قرارداد بیمه از طرف بیمه‌گر یا بیمه‌گذار یا انفساخ قرارداد بیمه، حق‌بیمه مدت اعتبار بیمه (به جز در مورد تبصره ماده 15) به صورت روزشمار محاسبه و باقیمانده به بیمه‌گذار مسترد می‌گردد.

تبصره: در صورتی که ذی‌نفع بیمه‌نامه شخص دیگری غیر از بیمه‌گذار باشد فسخ بیمه‌نامه توسط بیمه‌گذار مستلزم کسب موافقت ذی‌نفع می‌باشد. در صورت فسخ از طرف بیمه‌گر، مراتب باید علاوه بر بیمه‌گذار به طور کتبی به اطلاع ذی‌نفع نیز رسانده شود.

ماده 18- انتقال مالکیت وسیله نقلیه بیمه‌شده

در صورت انتقال مالکیت موضوع بیمه به هر یک از انحای قانونی، بیمه‌گذار می‌تواند بیمه‌نامه را فسخ و حق‌بیمه مدت باقیمانده بیمه‌نامه خود را مسترد نماید. در صورت عدم فسخ بیمه‌نامه چنانچه مالک جدید به تعهدات بیمه‌گذار در مقابل بیمه‌گر عمل نماید، تعهدات بیمه‌گر در قبال مالک جدید ادامه خواهد یافت.

تبصره: چنانچه انتقال مالکیت موضوع بیمه پس از وقوع حادثه‌ای باشدکه به بیمه‌گر اعلام نشده است بیمه‌گر هیچ گونه مسئولیتی برای جبران خسارت‌های وارده در مقابل مالک جدید نخواهد داشت.

فصل ششم: نحوه تعیین و پرداخت خسارت

ماده 19- نحوه تعیین مقدار خسارت

مقدار خسارت قابل پرداخت توسط بیمه‌گر به ترتیب زیر تعیین می‌شود. در صورت عدم توافق در مورد میزان خسارت طبق ماده 22 عمل خواهد شد.

الف- خسارت کلی

موضوع بیمه موقعی به‌کلی ازبین‌رفته تلقی خواهد شد که حداقل 60 روز پس از سرقت پیدا نشود یا به علت حوادث مشمول بیمه به نحوی آسیب ببیند که مجموع هزینه‌های تعمیر و تعویض قسمت‌های خسارت‌دیده آن با احتساب هزینه‌های نجات از 75 درصد قیمت آن در روز حادثه بیشتر باشد.

تبصره 1- در خسارت کلی ملاک محاسبه و تصفیه خسارت، ارزش معاملاتی موضوع بیمه در روز حادثه و حداکثر تا مبلغ بیمه‌شده خواهد بود. از خسارت کلی، ارزش بازیافتی احتمالی و کسورات مقرر کسر و هزینه متعارف نجات و حمل تا حد مقرر به آن اضافه می‌شود مشروط بر اینکه از کل مبلغ بیمه بیشتر نشود.

تبصره 2- ارزش بازیافتی موضوع بیمه توسط بیمه‌گر تعیین می‌شود. در صورت عدم موافقت بیمه‌گذار با ارزش تعیین‌شده، بیمه‌گر پس از تملک موضوع بیمه و انتقال سند، خسارت را با کسر فرانشیز و سایر کسورات و اضافه نمودن هزینه‌های متعارف نجات و حمل پرداخت خواهد نمود.

تبصره 3- با پرداخت خسارت کلی، قرارداد بیمه خاتمه می‌یابد و چنانچه مدت قرارداد بیمه بیش از یک سال باشد حق‌بیمه سال‌های بعد به بیمه‌گذار مسترد می‌شود.

تبصره 4- قبل از پرداخت خسارت مربوط به سرقت کلی موضوع بیمه، سند مالکیت وسیله نقلیه بیمه‌شده باید به بیمه‌گر منتقل شود.

تبصره 5- چنانچه تا یک سال پس از پرداخت خسارت وسیله نقلیه سرقت‌شده و انتقال مالکیت آن به بیمه‌گر، وسیله نقلیه مذکور پیدا شود بیمه‌گر موظف است آن را با رعایت آیین‌نامه بازیافت خسارت مصوب شورای عالی بیمه به فروش رساند و سهم بیمه‌گذار از مبلغ بازیافتی را با توجه به درصدی که از خسارت پرداختی کسر کرده است به وی پرداخت نماید.

ب– خسارت جزئی

خسارت‌هایی که مشمول تعریف مندرج در بند الف فوق نیست خسارت جزئی تلقی می‌شود. ملاک تعیین خسارت جزئی، هزینه تعمیر شامل دستمزد عادله و قیمت روز لوازم تعویضی پس از کسر استهلاک و فرانشیز و اضافه نمودن هزینه نجات و حمل تا حد مقرر خواهد بود. میزان استهلاک برای قطعات تعویضی (به جز شیشه‌ها و شیشه چراغ‌ها) از شروع سال پنجم تولید وسیله نقلیه به بعد برای هر سال 5 درصد و حداکثر 25 درصد خواهد بود.

ماده 20- مهلت و نحوه پرداخت خسارت

بیمه‌گر موظف است حداکثر پانزده روز بعد از تکمیل مدارک و توافق طرفین در خصوص میزان آن یا اعلام رای داور مرضی‌الطرفین، هیئت داوری یا دادگاه (موضوع ماده22) خسارت را پرداخت کند. این مدت برای پرداخت خسارت سرقت موضوع بیمه 60 روز است که از تاریخ اعلام خسارت به بیمه‌گر شروع و پس از سپری شدن این مدت در صورت پیدا نشدن موضوع بیمه، خسارت وارده به موجب شرایط این بیمه‌نامه پرداخت می‌شود.

تبصره 1- بیمه‌گر می‌تواند به جای پرداخت نقدی خسارت، موضوع بیمه را در مدتی که عرفاً کمتر از آن میسر نیست تعمیر کند یا وسیله نقلیه مشابهی را در عوض آن به تملک بیمه‌گذار درآورد. در هر حال فرانشیز و استهلاک به عهده بیمه‌گذار خواهد بود.

تبصره 2– در صورتی که مبلغ بیمه شده کمتر از ارزش موضوع بیمه در روز وقوع حادثه باشد بیمه‌گر فقط به تناسب مبلغ بیمه شده با قیمت واقعی آن در روز حادثه مسئول جبران خسارت خواهد بود.

فصل هفتم: سایر مقررات

ماده21 - بیمه مضاعف

اگر وسیله نقلیه موضوع این بیمه‌نامه در طول مدت اعتبار قرارداد، بدون قصد تقلب به موجب بیمه‌نامه یا بیمه‌نامه‌های دیگری در مقابل تمام یا بخشی از خطرات مذکور در این قرارداد بیمه شده باشد، در صورت وقوع خطرهای تحت پوشش، بیمه‌گر موظف است خسارت را جبران و سپس برای دریافت سهم بقیه بیمه‌گرها به آنان مراجعه نماید. چنانچه قبلاً تمام خسارت با استفاده از سایر بیمه‌نامه‌ها جبران شده باشد بیمه‌گر تعهدی برای جبران خسارت در قبال بیمه‌گذار نخواهد داشت ولی اگر بخشی از خسارت توسط سایر بیمه‌گرها جبران شده باشد بیمه‌گر موظف است براساس نسبت تعهد خود به مجموع پوشش همه بیمه‌نامه‌ها، خسارت را جبران نماید.

ماده 22- ارجاع به داوری

طرفین قرارداد باید اختلاف خود را تا حد امکان از طریق مذاکره حل‌وفصل نمایند. اگر اختلاف از طریق مذاکره حل‌وفصل نشد می‌توانند از طریق داوری یا مراجعه به دادگاه موضوع را حل‌وفصل کنند. در صورت انتخاب روش داوری، طرفین قرارداد می‌توانند یک نفر داور مرضی‌الطرفین را انتخاب کنند. در صورت عدم توافق برای انتخاب داور مرضی‌الطرفین هر یک از طرفین داور انتخابی خود را به صورت کتبی به طرف دیگر معرفی می‌کند. داوران منتخب، داور سومی را انتخاب و پس از رسیدگی به موضوع اختلاف با اکثریت آرا اقدام به صدور رای داوری می‌کنند. در صورتی که داوران منتخب برای انتخاب داور سوم به توافق نرسند هر یک از طرفین قرارداد می‌تواند تعیین داور سوم را از دادگاه صالح خواستار شود. هر یک از طرفین حق‌الزحمه داور انتخابی خود را می‌پردازد و حق الزحمه داور سوم به تساوی تقسیم می‌شود.

ماده 23- مهلت اقامه دعوی

هرگونه ادعای ناشی از این بیمه‌نامه باید حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ بطلان، فسخ و یا انقضای مدت بیمه‌نامه و در صورت وقوع حوادث تحت پوشش، از تاریخ وقوع حادثه اقامه شود و پس از دو سال مذکور ادعای ناشی از این بیمه‌نامه مسموع نخواهد بود. مرور زمان می‌تواند یک دفعه توسط هر یک از طرفین با اظهارنامه رسمی قطع شود. در صورت قطع شدن مرور زمان، به مدت باقیمانده مرور زمان یک سال اضافه خواهد شد.

ماده 24- قلمرو جغرافیایی پوشش قرارداد بیمه

پوشش‌های این قرارداد شامل خسارت‌هایی است که در محدوده جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران ایجاد شود و تعمیم آن به حوادث خارج از کشور مشروط به توافق خاص است.

مراحل پرداخت خسارت مالی خودرویی

مراحل پرداخت خسارت جرحی

راهنمای دریافت خسارت بیمه‌نامه‌های اتومبیل

مدارک لازم برای تشکیل پرونده تصادف‌های بدون کروکی

 1. اصل یا تصویر یا اطلاعات بیمه‌نامه شخص‌ثالث طرفین تصادف (مقصر و زیان‌دیده)
 2. اصل و تصویر گواهینامه رانندگی طرفین تصادف
 3. اصل و تصویر کارت خودروهای طرفین تصادف
 4. اصل و تصویر سند مالکیت خودروی زیان‌دیده
 5. تکمیل و امضای فرم اعلام خسارت توسط طرفین تصادف
 6. در زمان تشکیل پرونده، اصل مدارک افراد و خودروهای مقصر و زیان‌دیده و نیز گواهینامه طرفین تصادف پس از بررسی، تطبیق و احراز اصالت و تصدیق روگرفت آن‌ها به صاحبان اصلی بازگردانده خواهد ‌شد.
 7. در تصادف‌های بدون کروکی لازم است هر دو راننده مقصر و زیان‌دیده، پیش از هرگونه اقدام به تعمیر و بازسازی، با اتومبیل‌های خود به مراکز پرداخت خسارت مراجعه کنند. بدیهی است چنانچه اتومبیلی غیرقابل‌حرکت باشد، به فراخور شرایط، راهکار لازم برای تشکیل و تکمیل پرونده و ارزیابی و پرداخت خسارت از طرف واحد خسارت به اطلاع طرفین حادثه خواهد رسید.
 8. حضور همزمان رانندگان خودروهای مقصر و زیان‌دیده به ‌اتفاق یکدیگر در مرکز خسارت، برای تکمیل فرم خسارت و طی کردن مراحل تشکیل و تکمیل پرونده الزامی است.

در چه تصادف‌هایی پلیس کروکی می‌کشد

 1. برخورد با خودروی نظامی یا خودروی سنگین (خودروی کار از جمله کامیون و خاور)
 2. تصادف چند دستگاه اتومبیل (تصادف زنجیره‌ای)
 3. تصادفی که حداقل یک طرف آن، فرد غیرمقیم در شهر محل حادثه باشد: اگر یکی از طرفین حادثه مقیم استان دیگری باشد، یا امکان مراجعه به محل حادثه که شعبه پرداخت خسارت بیمه در آن استان است را نداشته باشد پلیس باید برای تصادف کروکی بکشد.
 4. تصادفی که راننده مقصر یا زیان‌دیده در صحنه حادثه گواهی‌نامه، بیمه‌نامه ثالث یا کارت خودرو نداشته باشد
 5. اگر عبور از چراغ قرمز علت تصادف باشد (علت حادثه توسط پلیس مشخص می‌شود.)
 6. تصادف با شی ثابت یا اموال دولتی و عمومی
 7. تصادف شاخ به‌شاخ
 8. تصادف با موتورسیکلت
 9. اگر بیمه‌نامه امسال مقصر به بیمه‌نام سال گذشته وی پیوسته نباشد
 10. تصادف در فاصله 20 روز بعد از صدور بیمه‌نامه مقصر حادث شده باشد
 11. تصادف منجر به جرح و فوت یا با عابر پیاده
 12. تصادف ناشی از حرکت دنده عقب خودرو
 13. سایر موارد بر اساس صلاح‌دید کارشناس بیمه‌گر

مدارک لازم برای تشکیل پرونده خسارت مالی در تصادف‌های دارای کروکی سازشی

 1. اصل کروکی سازشی ترسیم‌شده توسط افسر پلیس راهور ناجا
 2. اصل و تصویر گواهینامه زیان‌دیده
 3. اصل، تصویر یا اطلاعات بیمه‌نامه‌ شخص‌ثالث معتبر زیان‌دیده
 4. اصل و تصویر اسناد مالکیت خودروی زیان‌دیده
 5. رویت خودروی زیان‌دیده قبل از هرگونه بازسازی توسط کارشناس بیمه‌گر
 6. اصل فاکتور لوازم تعویضی (در صورت نیاز کارشناسان ارزیاب خسارت)

مدارک لازم برای پرداخت خسارت بیمه بدنه خودرو

 1. اصل بیمه‌نامه بدنه وسیله نقلیه به‌همراه الحاقیه‌های احتمالی
 2. اصل، تصویر یا اطلاعات بیمه‌نامه شخص‌ثالث وسیله نقلیه بیمه‌شده
 3. اصل گواهینامه راننده مقصر حادثه (اگر خسارت ناشی از تصادف باشد)
 4. اصل کارت و سند مالکیت خودرو
 5. اصل کارت ملی بیمه‌گذار و راننده خودرو
 6. ارایه کروکی سازشی یا غیرسازشی
 7. بدیهی است چنانچه کروکی به‌صورت غیرسازشی ترسیم شده باشد، باید تصویر گزارش یگان انتظامی محل حادثه و عوامل گشت در محل و صورت‌جلسه تفهیم کروکی و تصویر برگه‌های بازجویی در یگان انتظامی و مرجع قضایی ارایه شود.
 8. اصل فاکتور هزینه‌های حمل و نجات وسیله نقلیه در صورت غیرقابل حرکت بودن اتومبیل خسارت‌دیده
 9. اصل فاکتور رسمی قیمت لوازم اتومبیل در صورت نیاز کارشناس
راهنمای خرید بیمه‌نامه‌های اتومبیل

خرید بیمه‌نامه‌ شخص‌ثالث

دارندگان اتومبیل و سایر وسایل نقلیه زمینی با مراجعه به واحدهای صدور بیمه کوثر در سراسر کشور شامل سرپرستی‌ها، شعب، نمایندگان و کارگزاران بیمه، می‌توانند پس از ارایه‌ اسناد لازم از جمله کارت وسیله نقلیه، اطلاعات بیمه‌نامه پیشین و مدارک شناسایی خود، درخواست صدور بیمه‌نامه جدید را با پر و امضا کردن فرم پیشنهاد، به صورت کتبی، در اختیار واحد صدور قرار دهند. کارشناسان صدور، بیمه‌نامه درخواستی را مطابق با شرایط فرم پیشنهاد و در چارچوب مقررات بیمه‌ای، صادر خواهند کرد.

از خرداد ماه سال 1399، بنا به بخشنامه بیمه مرکزی، دیگر فیزیک بیمه‌نامه ثالث که پیشتر در قالب کاغذ مخصوص با شماره سریال به بیمه‌گذاران داده می‌شد، حذف شده است و این عملیات صرفا به صورت الکترونیک قابل رهگیری است. البته به محض صدور بیمه‌نامه ثالث، پیامکی حاوی اطلاعات کامل بیمه‌نامه به شماره همراه بیمه‌گذار فرستاده می‌شود که بیمه‌گذار می‌تواند با مراجعه به این پیوند از صدور بیمه‌نامه اطمینان یابد. همچنین بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان استعلام بیمه‌نامه‌ها را از طریق این پیوند فراهم کرده است.

طبق قانون جاری بیمه‌نامه شخص‌ثالث، مصوب سال 1395، سقف تعهد جانی به میزان دیه مرد مسلمان در ماه‌های حرام و کف تعهد مالی نیز به اندازه دو و نیم درصد مبلغ سقف تعهد جانی محاسبه می‌شود. این امکان نیز برای بیمه‌گذاران فراهم است که سقف تعهد مالی بیمه‌نامه شخص‌ثالث خود را با پرداخت حق‌بیمه اضافی، تا مبلغ نصف دیه ماه حرام، افزایش دهند.

 تخفیف بیمه شخص‌ثالث

دارندگان بیمه‌نامه شخص‌ثالث، چنانچه از محل بیمه‌نامه خود به مدت یک سال تا 14 سال کامل شمسی خسارت دریافت نکرده باشند، می‌توانند از تخفیف نداشتن خسارت به میزان پنج تا 70درصد حق‌بیمه در هنگام تمدید بیمه‌نامه بعدی بهره ببرند. طبق قانون، میزان این تخفیف با توجه به سنوات نداشتن خسارت، سالانه پنج‌درصد است.

از اسفند سال 1399، طبق بخشنامه بیمه مرکزی و مطابق با قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال 1395، دیگر تخفیف‌های بیمه‌نامه ثالث با خریدوفروش خودرو به مالک جدید آن منتقل نمی‌شود؛ بلکه تخفیف هر بیمه‌نامه ثالث تنها به صاحب پلاک یا مالک وسیله نقلیه که نامش در سندسبز و کارت وسیله نقلیه درج شده تعلق دارد. بنابراین بیمه‌گذار صاحب تخفیف پس از فروش خودروی خود می‌تواند با دریافت الحاقیه حفظ تخفیف از واحد صدور، بدون محدودیت زمانی، تخفیف یادشده را برای خود ذخیره کند و هر زمان که خواست، به خودرویی از همان گروه که به وی، همسر، فرزندان بلاواسطه یا والدینش تعلق دارد انتقال دهد.

خرید بیمه‌نامه بدنه خودرو

دارندگان اتومبیل و سایر وسایل نقلیه زمینی با مراجعه به نمایندگان و کارگزاران در سراسر کشور می‌توانند، پس از ارایه‌ اسناد لازم از جمله کارت ماشین، بیمه‌نامه قبلی (درصورت وجود) و مدارک شناسایی خود، درخواست صدور بیمه‌نامه بدنه را با پر و امضا کردن فرم پیشنهاد در اختیار واحد صدور قرار دهند. کارشناسان صدور پس از بازدید از خودرو، بیمه‌نامه را مطابق با درخواست بیمه‌گذار و در چارچوب مقررات بیمه‌ای، صادر و اصل برگه بیمه‌نامه را به وی تسلیم می‌کنند.

راهنمای خرید بیمه‌نامه بدنه کوتاه‌مدت سفر

مشتریان شرکت بیمه کوثر با نصب برنامه (اپلیکیشن) مرکوری در گوشی هوشمند خود و ثبت اطلاعات درخواستی، می‌توانند پس از طی مراحلی که به تفصیل در نرم‌افزار توضیح داده شده و تایید کارشناس مستقر در واحد پشتیبانی، بیمه‌نامه بدنه اتومبیل خود را دریافت کنند. این بیمه‌نامه برای یک روز تا حداکثر 45 روز صادر می‌شود.

بیمه‌ اتومبیل

بیمه‌ اتومبیل برای جبران خسارت‌های جانی و مالي ناشی از حوادث رانندگی طراحی شده است. تصادف، آتش‌سوزی و سرقت به عنوان پوشش‌های اصلی در این رشته تحت پوشش قرار می‌گیرد. به‌علاوه، شکست شیشه اتومبیل، دفاع از حقوق بیمه‌گذار در مراجع دادگستری و مراجعه به مسئول خسارت، کاهش بهای اتومبیل در اثر تصادف و توقف اتومبیل خسارت‌دیده در مدت تعمیر -با دریافت حق‌بیمه اضافی- قابل بیمه شدن است.

انواع بیمه

بیمه اتومبیل :

بیمه اتومبیل، جبران کننده خسارت‌های جانی و مالي ناشی از حوادث رانندگی است.

بیمه بدنه

بیمه شخص ثالث

  خانهدرباره ماورودارتباط با ما
  صدور آنلاین بیمه