بیمه آتش سوزی

خدمات غیر حضوریمراحل پرداخت خسارت آتش‌سوزی

فرم‌های بیمه‌نامه آتش‌سوزیخطرهای تحت پوشش بیمه آتش‌سوزی

خطرهای اصلی

 

خطرهای اصلی شامل حريق، انفجار و صاعقه است که در هر بیمه‌نامه آتش‌سوزی و بدون فرانشیز ارایه می‌شود. این خطرها به‌صورت مستقل از خطرهای تبعی می‌تواند تحت‌پوشش قرار گیرد.

خطرهای تبعی

خطرهای تبعی شامل زلزله، سیل، طوفان، سقوط هواپیما و قطعات منفصله، ترکیدگی لوله آب، ضایعات ناشی از آب باران و ذوب برف، سنگینی برف، شکست شیشه، سرقت با شکست حرز، هزينه پاکسازی و برداشت ضایعات، ظروف تحت فشار صنعتی و غیره است که به طور معمول فرانشیز دارد.

هریک از خطرها، نرخ جداگانه‌ای دارد که در صورت تحت‌پوشش قرار گرفتن، نرخ آن به نرخ خطرهای اصلی اضافه می‌شود و مستقل از خطرهای اصلی تحت‌پوشش قرار نمی‌گیرد.

راهنمای خسارت بیمه‌نامه آتش‌سوزی

راهنمای خسارت بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی

مدارک لازم برای تشکیل پرونده خسارت آتش‌سوزی

- اعلام خسارت توسط بیمه‌گذار یا ذی‌نفع بیمه‌نامه

- ارایه گزارش حادثه از مراجع ذی‌صلاح

- تصویر کارت ملی و صفحات شناسنامه

- تصویر اسناد مالکیت یا اجاره‌نامه

- کپی پروانه فعالیت در خسارت‌های صنعتی، غیرصنعتی و انبارها

*وظایف بیمه‌گذار در صورت وقوع حادثه
- اعلام حادثه حداکثر ظرف مدت پنج‌روز از وقوع آن

- اعلام کیفیت حادثه، فهرست اشیای نجات داده شده، محل جدید آن‌ها و مبلغ تقریبی خسارت حداکثر ظرف 10روز از زمان وقوع حادثه
- اقدام‌های لازم در موقع یا بعد از وقوع حادثه برای جلوگیری از توسعه خسارت

- بدون اجازه بیمه‌گر در کالا یا محل بیمه‌شده تغییری ایجاد نکند که تعیین علت حادثه یا ارزیابی خسارت را دچار اشکال کند، مگر آن‌که تغییرها برای تقلیل خسارت یا رعایت منافع عمومی ضروری باشد.
- ارایه فهرست اموال موجود در روز حادثه، فهرست اموال ازبین رفته و آسیب دیده و در صورت درخواست بیمه‌گر، بهای آن‌ها قبل از تاریخ حادثه حداکثر تا 15 روز بعد از وقوع حادثه
- هرگونه مصالحه یا سازش با مقصران حادثه و اعلام رضایت به آن‌ها بدون اطلاع و کسب مجوز کتبی از بیمه‌گر در زمان وقوع حادثه و حتی بعد از آن، ممنوع است.

 مدارک لازم برای تشکیل پرونده‌ خسارت طرح‌های کوثر و نسیم

1- تصویر دفترچه تکمیل شده (فرم پیشنهاد)

2- ارایه اصل و تصویر سند مالکیت یا اجاره‌نامه محل بیمه‌شده

3- ارایه اصل و تصویر مدارک شناسایی شامل کارت ملی و شناسنامه

4- ارایه گزارش مراجع ذی‌صلاح بنابر نوع حادثه (گزارش آتش‌نشانی، هواشناسی، آگاهی و ...)

5- ارایه شماره حساب شبای بانکی به ‌نام بیمه‌گذار

6- ارایه برگه رضایت محضری یا تکمیل برگه مفاصاحساب قبل از مرحله دریافت خسارت

7- تنظیم سند واگذاری حقوق بیمه‌گذار به بیمه‌گر در دفاتر اسنادرسمی در صورت وجود مقصر (متن مربوط توسط واحد پرداخت خسارت در اختیار بیمه‌گذار قرار خواهد گرفت.)

8- تهیه هرگونه اسناد و مدارک لازم برای تکمیل و جمع‌بندی پرونده (در صورت نیاز توسط واحد پرداخت خسارت اعلام خواهد شد.) 

مدارک لازم برای تشکیل پرونده‌ خسارت طرح اصناف

1- تصویر دفترچه تکمیل شده (فرم پیشنهاد)

2- ارایه اصل و تصویر سند مالکیت یا اجاره‌نامه محل بیمه‌شده

3- ارایه اصل و تصویر مدارک شناسایی شامل کارت ملی و شناسنامه

4- ارایه گزارش مراجع ذی‌صلاح بنابر نوع حادثه (گزارش آتش‌نشانی، هواشناسی، آگاهی و ...)

5- تصویر پروانه فعالیت یا جواز کسب

6- ارایه شماره حساب شبای بانکی به نام بیمه‌گذار

7- ارایه برگه رضایت محضری و یا تکمیل برگه مفاصاحساب قبل از مرحله دریافت خسارت

8- تنظیم سند واگذاری حقوق بیمه‌گذار به بیمه‌گر در دفاتر اسنادرسمی در صورت وجود مقصر (متن مربوط توسط واحد پرداخت خسارت در اختیار بیمه‌گذار قرار خواهد گرفت.)

9- تهیه اسناد و مدارک لازم برای تکمیل و جمع‌بندی پرونده (در صورت نیاز توسط واحد پرداخت خسارت اعلام خواهد شد.)

فرایند و گردش کار پرداخت خسارت
1- اعلام کتبی خسارت از طرف بيمه‌گذار طبق فرم مربوط
2- ثبت و تشکيل پرونده خسارت توسط بيمه‌گر
3- جمع‌آوری مدارک اوليه برای تشکيل پرونده و بررسی آن
4- تعيين و اعزام کارشناس به محل خسارت (در صورتي‌که خسارت جزو تعهدات بيمه‌گر باشد.)
5- رسيدگی و ارزيابی خسارت پس از کارشناسی و تکميل مدارک و تعیین حدود تعهدات بیمه‌گر
6- محاسبه خسارت
7- صدور حواله خسارت
8- تکمیل فرم مفاصاحساب توسط بیمه‌گذار
9- پرداخت خسارت در وجه بیمه‌گذار، ذی‌نفع یا نماینده قانونی وی

راهنمای صدور بیمه‌نامه آتش‌سوزی

راهنمای صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی

خرید بیمه‌نامه با مراجعه به دفاتر نمایندگان و سرپرستی‌های بیمه کوثر در سراسر کشور و همچنین امکان خرید بیمه‌نامه‌های مسکونی طرح‌های نسیم، کوثر و اصناف به‌صورت الکترونیکی با مراجعه به تارنمای شرکت میسر است.

 

بیمه‌نامه آتش‌سوزی منازل مسکونی

- تکميل و تایید فرم پيشنهاد توسط متقاضي

- بازدید از سرمایه و کالای پیشنهاد شده توسط بیمه‌گر در صورت نیاز

- اعلام نرخ بیمه به بیمه‌گذار

- تایید نرخ از سوی بیمه‌‌گذار

*برای صدور این بيمه‌نامه، ارزش ساختمان بدون در نظر گرفتن ارزش زمين و قيمت بنگاهي و معاملاتي و فقط با توجه به زيربنا و سال ساخت و ساير تاسيسات و تجهيزات ارزيابي مي‌شود و ارزش اثاثه و لوازم منزل نیز براساس قيمت روز بازار، منهاي استهلاک، برآورد مي‌شود.

بیمه‌نامه آتش‌سوزی واحدهای غیرصنعتی

- تکميل و تایید فرم پيشنهاد توسط متقاضي

- بازدید از سرمایه و کالای پیشنهاد شده توسط بیمه‌گر در صورت نیاز

- اعلام نرخ بیمه به بیمه‌گذار

- تایید نرخ از سوی بیمه‌‌گذار

*بيمه‌گذار برای تهیه این پوشش بیمه‌ای باید ارزش ساختمان (قیمت ساختمان بدون در نظر گرفتن ارزش ملک)، تاسیسات، موجودي‌هايي که در محل بيمه‌شده در معرض فروش گذاشته مي‌شود و اثاثه ثابت مانند کامپیوتر، میز، صندلی و... را به تفکيک ذکر کند.

بيمه‌نامه‌ آتش‌سوزي واحدهاي صنعتي

- تکميل و تایید فرم پيشنهاد توسط متقاضي

- بازدید از سرمایه و کالای پیشنهاد شده توسط بیمه‌گر در صورت نیاز

- اعلام نرخ بیمه به بیمه‌گذار

- تایید نرخ از سوی بیمه‌‌گذار

*بيمه‌گذار برای خرید این بیمه‌نامه باید ارزش ساختمان (قیمت ساختمان بدون در نظر گرفتن ارزش ملک)، ماشين‌الات، مواد اوليه، کالاي ساخته‌شده و در حال ساخت، اثاثه و لوازم ثابت، وسایل نقلیه، تجهیزات و ابزارالات را به تفکيک ذکر کند.

بيمه‌نامه‌ آتش‌سوزي انبارها

- تکميل و تایید فرم پيشنهاد توسط متقاضي

- بازدید از سرمایه و کالای پیشنهاد شده توسط بیمه‌گر در صورت نیاز

- اعلام نرخ بیمه به بیمه‌گذار

- تایید نرخ از سوی بیمه‌‌گذار

امروزه ‌با توجه‌ به‌ پيچيدگي‌ واحدهاي‌ توليدي‌_صنعتي‌ و حجم‌ مبادله كالاهایی كه‌ هر روز به‌ انبارها وارد يا از آن‌ خارج‌ مي‌شود؛ به صاحبان صنعت و توليدكنندگان كه موجودي انبارهايشان در نوسان است، بيمه‌نامه با شرايط اظهارنامه‌اي(شناور) پيشنهاد مي‌شود. در این نوع از بیمه‌نامه‌ها، شركت بيمه حق‌بيمه را برمبناي  100درصد محاسبه و دريافت مي‌كند. در عين‌حال، بيمه‌گذار ملزم است ماهانه صورت ريز موجودي را ‌به‌طور كتبي (اظهارنامه) به شركت بيمه اعلام كند. در صورتي‌كه ميزان موجودي از مبلغ بيمه‌شده يا الحاقيه‌هاي بعدي بیشتر باشد، بابت اين مبلغ اضافي، حق‌بيمه محاسبه و دريافت مي‌شود و در صورتي‌كه موجودي كمتر باشد، تا پايان دوره اقدامي صورت نمی‌گیرد و اظهارنامه‌های ارسالی در پرونده بايگاني و در پايان دوره طبق ضوابط، معدل‌گيري و برابر مقررات، اقدام می‌شود.

 

روش‌های صدور

بيمه‌نامه‌های آتش‌سوزي به‌طور کلی در دو شکل کلی «مدت‌دار» و «بر اساس سرمایه» صادر می‌شود.

بیمه‌نامه‌های مدت‌دار بر سه دسته «کوتاه‌مدت»، «يكساله» و «بلندمدت» تقسیم می‌شود. بيمه‌نامه کوتاه‌مدت به بيمه‌نامه‌هاي با مدت کمتر از يکسال اطلاق و حق‌بیمه این بیمه‌نامه‌ها نیز براساس تعرفه کوتاه‌مدت محاسبه می‌شود. بيمه‌نامه‌های يكساله نیز به بيمه‌نامه‌هاي با مدت 12 ماه اطلاق مي‌شود و بيمه‌نامه بلندمدت، بيمه‌نامه‌هاي با مدت بيش از يکسال است.  

بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی از لحاظ سرمایه نیز به دو گروه «بيمه‌نامه آتش‌سوزي با سرمايه ثابت» و «بيمه‌نامه آتش‌سوزي با سرمايه اظهارنامه‌اي یا شناور» تقسیم می‌شود که در بيمه‌نامه آتش‌سوزي با سرمايه ثابت، بيمه‌گر خسارت اموال بيمه شده را حداکثر تا سقف سرمایه مندرج در بيمه‌نامه (سرمايه بيمه شده) جبران مي‌کند و در بيمه‌نامه آتش‌سوزي با سرمايه اظهارنامه‌اي (شناور) نیز، محل‌های عمومی و خصوصی که در آن انواع کالا انبار و نگهداری ‌می‌شود و موجودی آن دایم در نوسان است، تحت‌پوشش قرار می‌گیرد.

طرح اصناف 1 و 2

در این طرح، واحدهای صنفی دارای پروانه کسب می‌توانند با کمترین هزینه و در حداقل زمان، محل کسب‌و‌کار خود را در مقابل خطر آتش‌سوزی، انفجار، صاعقه، زلزله و آتشفشان، سرقت با شکست حرز، شکست شیشه درب ورودی فروشگاه به‌علت برخورد شی خارجی، مسئولیت مالی در مقابل همسایگان، وقفه در فعالیت به‌علت وقوع خطر آتش‌سوزی و انفجار و هزینه پاکسازی بیمه کنند. تعهدهای طرح اصناف2 نسبت به طرح اصناف1 بیشتر است و خطر سیل و طوفان نیز در این طرح تحت‌پوشش قرار گرفته است.

 
طرح کوثر 1 و 2

در طرح کوثر1 ساختمان، تاسیسات و اثاث منزل مسکونی افراد در مقابل خطر آتش‌سوزی، صاعقه مستقیم، انفجار، زلزله و آتشفشان، سیل و طغیان آب، طوفان و تندباد، اثاث منزل در مقابل سرقت با شکست حرز و نیز مسئولیت مالی بیمه‌گذار در قبال همسایگان مجاور (ساختمان و اثاث)، غرامت فوت و نقص‌عضو، هزینه پزشکی، جبران هزینه اجاره و اسکان موقت بیمه‌گذار و افراد خانواده وی و همچنین هزینه پاکسازی بیمه می‌شود.

در طرح کوثر2، تعهدها نسبت به طرح کوثر1 افزایش قابل‌توجهی دارد و علاوه بر آن، خطرهای اضافی نوسان‌های برق، ریزش و فروکش چاه آب و فاضلاب و هزینه برگزاری مراسم ترحیم نیز تحت‌پوشش قرار می‌گیرد.

طرح نسیم

این گواهی با حداقل حق‌بیمه؛ ساختمان و اثاث منازل مسکونی را با سرمایه‌های متفاوت در مقابل خطر آتش‌سوزی، صاعقه، انفجار، زلزله و آتشفشان تحت‌‌پوشش قرار می‌دهد.

 
بيمه‌نامه‌ آتش‌سوزي انبارها

بیمه‌نامۀ‌ آتش‌سوزی انبارها

مکان‌های عمومی و خصوصی که در آن انواع کالا و اجناس انبار و نگهداری ‌می‌شود، از طریق بیمه‌نامۀ آتش‌سوزی انبارها تحت‌پوشش قرار می‌گیرد. باید در نظر داشت طبق شیوه‌نامه‌های سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شرکت‌های بیمه تنها مجاز به صدور بیمه‌نامه و پرداخت خسارت انبارهایی هستند که مشخصاتشان در سامانۀ جامع انبارها  و مراکز نگهداری کالا ثبت شده باشد.

بیمه‌نامۀ‌ آتش‌سوزی واحدهای صنعتی

بیمه‌نامۀ‌ آتش‌سوزی واحدهای صنعتی

در این بیمه‌نامه مراکزی مثل کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و سایر مراکز تولیدی که در آن فعالیت تولیدی و صنعتی انجام می‌شود، تحت‌پوشش قرار می‌گیرد. در این رشته، پس از اعلام درخواست بیمه‌گذار از طریق فرم پیشنهاد، کارشناس بیمه از محل بازدید می‌کند و ارزیابی خود را در اختیار شرکت قرار می‌دهد. در نهایت، حق‌بیمه بر مبنای سرمایۀ تحت پوشش، ضریب ریسک مربوط به نوع فعالیت شغلی، میزان ایمنی ارزیابی‌شده و پوشش‌های انتخابی محاسبه و به بیمه‌گذار اعلام می‌شود.

بیمه‌نامه آتش‌سوزی واحدهای غیرصنعتی

بیمه‌نامۀ آتش‌سوزی واحدهای غیرصنعتی

در این بیمه‌نامه مراکزی مثل ساختمان‌های عمومی، تجاری، اداری، مجموعه‌های رفاهی، آموزشی، خدماتی، انبارها، فروشگاه‌ها، تعمیرگاه‌ها، بیمارستان‌ها و سایر مراکز مشابه که در آن فعالیت غیرتولیدی انجام می‌شود، تحت‌پوشش قرار می‎گیرد. نرخ بیمه‌نامۀ آتش‌سوزی برای هریک از مشاغل زیرگروه «غیرصنعتی» مستقیماً با ماهیت، شدت و تواتر ریسک حریق در آن شغل و شرایط محیطی و ایمنی محل بیمه‌شده مرتبط است؛ بنابراین واحدهایی که از شرایط ایمنی بهتری برخوردارند، حق‌بیمۀ کمتری می‌پردازند.

بیمه‌نامه آتش‌سوزی منازل مسکونی

بیمه‌نامۀ آتش‌سوزی منازل مسکونی

در این بیمه‌نامه محل‌هایی که فقط به‌منظور سکونت استفاده می‌شود، شامل منازل مسکونی انفرادی و مجتمع‌های مسکونی، تحت‌پوشش قرار می‌گیرد.

در بیمه‌نامۀ منازل مسکونی، علاوه بر خطرهای حریق، انفجار و صاعقه، بیمه‌گذار می‌تواند منزل خود را در برابر خطرهای دیگری مانند ترکیدگی لولۀ آب، زلزله و آتشفشان، ضایعات ناشی از برف و باران و غیره نیز تحت‌پوشش قرار دهد. بدیهی است حق‌بیمه با توجه به سرمایۀ بیمه‌شده، شامل هزینۀ ساخت بنا و ارزش اثاثۀ منزل، و خطرهای تحت‌پوشش محاسبه می‌شود.

ویرایش اطلاعات حساب

شما برای استفاده از این فرم نیاز به وارد شدن دارید.

    خانهدرباره ماورودارتباط با ما
    صدور آنلاین بیمه